ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραθεριστικές κατοικίες σε ιδιώτες από μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα

Η επικείμενη είσοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (διαχειριστής, μεταξύ όλων των άλλων, ενός από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια ακινήτων στη χώρα και με ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύσεων στον τομέα της δημόσιας τουριστικής περιουσίας) συμπίπτει με την προώθηση της εφαρμογής ενός πλέγματος φορολογικών και άλλων κινήτρων που αποσκοπεί στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς παραθεριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών εντός οργανωμένων, μεγάλης έκτασης, τουριστικών – ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.

Η ένταξη στον πρόσφατο νόμο για τα αναπτυξιακά κίνητρα και τις φορολογικές ρυθμίσεις σχετικής διάταξης (αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπογραφή σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της) με την οποία παρέχεται στους ιδιοκτήτες μεγάλης έκτασης οργανωμένων τουριστικών – ξενοδοχειακών συγκροτημάτων η δυνατότητα να προχωρούν σε μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης, αλλά και πώλησης σε τρίτους μεμονωμένων μονάδων ( βίλες, μεζονέτες κ.λπ.) που βρίσκονται εντός των ορίων αυτών των συγκροτημάτων δίνει μία νέα διάσταση στο περιεχόμενο και την προοπτική μεγάλων επενδύσεων σε αυτόν τον κρίσιμο για την ανάπτυξη σύγχρονων οργανωμένων τουριστικών – ξενοδοχειακών υποδομών τομέα.

Κι αυτό γιατί διαμορφώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ενός αρμονικού συνδυασμού του real estate με την τουριστική – ξενοδοχειακή βιομηχανία στη βάση της αξιοποίησης εκτάσεων που ήδη βρίσκονται στην κατοχή μεγάλων οργανωμένων τουριστικών – ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ενθαρρύνει τους βασικούς μετόχους αυτών των συγκροτημάτων να προχωρήσουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία οικιστικών μονάδων, προσδοκώντας αφενός να πολλαπλασιάσουν τις πηγές εσόδων τους από τη διεύρυνση του βασικού αντικειμένου της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αφετέρου να αποκτήσουν, μέσα από αυτήν τη λειτουργία, σταθερούς και ευέλικτους μηχανισμούς αυτοχρηματοδοτούμενης ανάπτυξης για το μέλλον αυτών των συγκροτημάτων.

Η εφαρμογή αυτού του πλέγματος των κινήτρων για τη δημιουργία μιας αγοράς νέου τύπου παραθεριστικής κατοικίας υψηλών προδιαγραφών εντός των ορίων μεγάλης έκτασης οργανωμένων τουριστικών – ξενοδοχειακών συγκροτημάτων δεν έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην υπό εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» (ιδιοκτήτης τέτοιων συγκροτημάτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση ιδιωτών ή και αναξιοποίητων εκτάσεων επί των οποίων που μπορούν να αναπτυχθούν τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις αποκλειστικά και μόνο στη βάση της προσέλκυσης σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων), αλλά και αρκετές άλλες εισηγμένες και μη εταιρείες που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας εταιρείας είναι η «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης», θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας. Η διοίκηση της εταιρείας μεταξύ των στόχων που έχει θέσει για την επόμενη τριετία (μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων της) είναι και η μετεξέλιξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε ένα πλήρως οργανωμένο τουριστικό θέρετρο όπου σε αυτό θα έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση και οι παραθεριστικές κατοικίες που άλλες θα προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση και άλλες για πώληση.

Αλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το συγκρότημα του Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική, ενώ ο κατάλογος από τους κερδισμένους αρχίζει να μεγαλώνει εάν σε αυτόν περιληφθούν και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Χαλκιδική, τη Ρόδο αλλά και σε άλλες γνωστές τουριστικές περιοχές.

Υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη που παρακολουθούν από κοντά τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτό τον τομέα υποστηρίζουν ότι οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που πληρούν τις προδιαγραφές του νόμου για να ενταχθούν σε αυτό το νέο προνομιακό καθεστώς ακόμη κι αν δεν διαθέτουν (λόγω κάλυψης) τα απαιτούμενα τετραγωνικά των ελεύθερων εκτάσεων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή αυτών των παραθεριστικών κατοικιών μπροστά στο δέλεαρ που τους παρέχεται δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν και στις απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις εντός των συγκροτημάτων, αλλάζοντας ή επανεξετάζοντας επιχειρηματικές προτεραιότητες και επενδυτικούς προσανατολισμούς.

Συνοψίζοντας τις θετικές επιπτώσεις από τη δημιουργία μιας νέας αγοράς παραθεριστικής κατοικίας εντός των μεγάλων οργανωμένων τουριστικών – ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας θα χρειασθεί να επισημανθούν τα εξής: α) Η αποτίμηση της αξίας των συγκεκριμένων συγκροτημάτων διαφοροποιείται σε σχέση με το άμεσο παρελθόν και θα εμφανισθεί σαφώς βελτιωμένη, καθώς διευρύνεται το βασικό αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας και αλλάζουν δραστικά τα δεδομένα τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας τους. Η δραστική αλλαγή των δεδομένων έρχεται σαν φυσική εξέλιξη της εισαγωγής του real estate και του συνδυασμού του με το ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει ένα οργανωμένο τουριστικό θέρετρο, β) Οι ενδιαφερόμενοι για παραθεριστικές κατοικίες εντός αυτών των συγκροτημάτων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δίχως περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες (για το «πριν» και το «μετά» της αγοράς) περιουσιακά στοιχεία υψηλών προδιαγραφών σε ένα ασφαλές, από κάθε άποψη, περιβάλλον με σταθερές κατά το πλείστον αξίες.

Ολα αυτά με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο θα μπορούν να επιδράσουν και να συμβάλουν στην προσέλκυση ικανών επενδυτικών κεφαλαίων (από την Ελλάδα αλλά και κυρίως από το εξωτερικό) για την ανάπτυξη μονάδων παραθεριστικής κατοικίας εντός οργανωμένων τουριστικών συγκροτημάτων αλλά και τη δημιουργία νέων τουριστικών συγκροτημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.