ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο ή κοινοπρακτικό από Fanco και Κλωστήρια Ναούσης

Τη διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης ομολογιακού ή κοινοπρακτικού δανείου, με όρους και προϋποθέσεις που θα κρίνει συμφέροντα η εταιρεία, εξουσιοδότησαν τελικώς οι επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις των εταιρειών Fanco και Κλωστήρια Ναούσης, θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Κλωνατέξ.

Οπως ανακοινώθηκε, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών ενημέρωσαν τη γενική συνέλευση ότι με την έκδοση του ομολογιακού δανείου επιδιώκουν, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων, πλέον του αναγκαίου ποσού, αφενός για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεων, αφετέρου για τη δρομολόγηση επενδύσεων που κρίνονται απαραίτητες τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.