ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Στη Medicon το 51% της «Πληροφορικής Ελλάδος»

Το 51% της εταιρείας Πληροφορική Ελλάδος ελέγχει πλέον η Medicon, συμμετοχή για την οποία η εισηγμένη εταιρεία δαπάνησε 162.000 ευρώ. Το κεφάλαιο αυτό «μπήκε» στο ταμείο της εταιρείας με την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε τον Μάρτιο του 2001, προκειμένου να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Υπενθυμίζεται ότι σχετική απόφαση είχε λάβει η γενική συνέλευση τον περασμένο Αύγουστο για τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι η Μedicoθα συμπεριλάβει στον ετήσιο ισολογισμό της χρήσης του 2003 και τις οικονομικές καταστάσεις της νέας της θυγατρικής.

Νέο έργο στη LogicDΙS

Το έργο «Επέκταση και συμπλήρωση υπάρχουσας υποδομής και λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος» προϋπολογισμού 986.000 ευρώ, ανέλαβε η LogicDIS για το υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (ΥΠΕΧΩΔΕ). Το συγκεκριμένο έργο που αφορά μεταξύ άλλων την ανάπτυξη εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων και Διαδικτύου (Internet) του ΕΔΠΠ, καθώς και την προσαρμογή της διασύνδεσης με την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Συνεργασία CAH – Space Ηellas

Συμφωνία συνεργασίας με την Computer Associates Hellas, υπέγραψε η Space Hellas, με στόχο την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς με προηγμένες τεχνολογικά λύσεις. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αφορά στην ενσωμάτωση των πρωτοποριακών λύσεων ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής (eTrust) και συστημάτων διαχείρισης δικτύων (Unicenter) της Computer Associates, στις ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που η Space Hellas προσφέρει στις επιχειρήσεις.

Αναβάθμισε την πιστοποίηση

Την αναβάθμιση του πιστοποιητικού της ISO 9001:1994, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2000 ολοκλήρωσε η εταιρεία LAVISOFT InformatioSystems SA. Η πιστοποίηση διενεργήθηκε από την εταιρεία ABS Quality Evaluations Inc. και αφορά στους τομείς σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων. Η LAVISOFT σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί και συντηρεί συστήματα πληροφορικής και είναι σε θέση να προσφέρει στην αγορά λύσεις υψηλής τεχνολογίας, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Επενδυτικό προϊόν από ΑΤΕ

Τη διάθεση ενός νέου επενδυτικού προϊόντος εγγυημένου αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Euribor, ξεκίνησε η Αγροτική Τράπεζα. Πρόκειται για την ειδικής μορφής προθεσμιακή κατάθεση «SAFE INVESTMENT 3», η απόδοση της οποίας είναι συνδεδεμένη με το επιτόκιο Euribor 6 μηνών. Η διάθεση του προϊόντος άρχισε ήδη από την περασμένη Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιανουαρίου 2004. Η διάρκεια της επένδυσης είναι 6 μήνες με έναρξη την 26η Ιανουαρίου και λήξη την 26η Ιουλίου 2004 και ελάχιστο ποσό συμμετοχής στη συγκεκριμένη έκδοση τα 10.000 ευρώ. Με τη λήξη του προϊόντος (26/7/04), ο επενδυτής εισπράττει απόδοση 3,75% (σε ετήσια βάση), με την προϋπόθεση ότι η τιμή του επιτοκίου Euribor 6 μηνών, στις 22/7/04 δεν έχει σημειώσει αύξηση μεγαλύτερη του 10% σε σχέση με το επίπεδο που βρισκόταν στις 22/1/04.