ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H AIG Greece αύξησε την παραγωγή της

Με αυξημένη παραγωγή έκλεισε το 2003 για την AIG Greece και το ασφαλιστικό συγκρότημα N. Κανελόπουλος – X. Αδαμαντιάδης A.E. Αναλυτικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων και για τις δύο εταιρείες του ομίλου, τις National Unioκαι Ελλάς AEA, ανήλθε για τον περασμένο χρόνο στα 36,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μια αύξηση σε σχέση με το 2002 της τάξης του 12%. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασαν έναντι του 2002 οι κλάδοι Αστικής Ευθύνης (+98%), Οικονομικών Κινδύνων (+61%) και Τεχνικών Ασφαλίσεων (+51%).

Σημειώνεται ότι πρόσφατα οι δύο εταιρείες του ομίλου πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης ότι έχουν υπερκαλύψει τις υποχρεώσεις τους για επένδυση περιουσιακών στοιχείων σε ασφαλιστική τοποθέτηση τεχνικών αποθεμάτων. Αναφορικά δε με το περιθώριο φερεγγυότητας που ορίζει ο νόμος, αυτό για τη μεν National Unioανέρχεται σε 7,2 εκατ. ευρώ, για τη δε Ελλας AEA σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι αντιστοίχων υποχρεώσεων 1,7 εκατ. ευρώ και 1,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, σε επίπεδο εμπορικής πολιτικής η AIG Greece ενίσχυσε στη διάρκεια του 2003 τις θέσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο τρίπτυχο:

– Αυστηρή τήρηση της πολιτικής για απαγορευμένους κινδύνους, ασχέτως εμπορικών σκοπιμοτήτων.

– Εμφαση σε νέους κλάδους, νέα προϊόντα και νέες μορφές πωλήσεων.