ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επίσημη εμφάνιση της Societe στη Γενική

H πρώτη επίσημη «εμφάνιση» της Societe Generale μετά την πρόκριση της προσφοράς της για τη Γενική Τράπεζα έγινε χθες με τη μορφή ανακοίνωσης της γαλλικής τράπεζας, με την οποία διευκρινίζεται ότι το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που προτίθεται να εξαγοράσει από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανέρχεται σε 24% και στη συνέχεια η Societe Generale θα εγγραφεί σε μια ειδική αύξηση κεφαλαίου και θα κάνει προσφορά για την αγορά των μετοχών των υπολοίπων μετόχων. Μετά από αυτές τις συναλλαγές, η Societe Generale θα γίνει ο βασικός μέτοχος της Γενικής Τράπεζας και θα ασκεί τη διοίκηση της τράπεζας. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού θα διατηρήσει μερίδιο 10% στην τράπεζα και θα εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια στη σχέση με τους ιδρυτές της Γενικής Τράπεζας.

Αυτή η συναλλαγή θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς και την έγκριση από τις εποπτικές αρχές που αναμένει στο πρώτο τρίμηνο του 2004.

Λιανική τραπεζική

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δήλωση του επικεφαλής της διεθνούς λιανικής τραπεζικής κ. Ζαν-Λουί Ματεΐ, ο οποίος τονίζει: «Αυτή η συναλλαγή αντανακλά την εμπιστοσύνη της Societe Generale στην ελληνική αγορά με δεδομένη την παρουσία της από το 1979. Θα παράσχει στο προσωπικό και στην πελατεία της Γενικής Τράπεζας πρόσβαση στα προϊόντα του ομίλου της Societe Generale και στο δίκτυό της στην Ανατολική Ευρώπη και στη λεκάνη της Μεσογείου και θα προσφέρει στους πελάτες της Societe Generale ενισχυμένη υποστήριξη στην περιοχή».

Η διεκδίκηση της Γενικής, σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι ευθυγραμμισμένη με την ανάπτυξη της Societe Generale στη διεθνή λιανική τραπεζική, μια δραστηριότητα που συνέβαλε στο 11% των καθαρών τραπεζικών εσόδων του ομίλου κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2003. Τέλος αναφέρονται οι επτά πιο πρόσφατες εξαγορές της γαλλικής τράπεζας από το 1999 μέχρι τώρα και από την Τσεχία και τη Ρουμανία μέχρι την Τυνησία και την Γκάνα.