ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκε το μερίδιο της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα

Την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της στην ελληνική αγορά πέτυχε κατά το 2003 το συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών υπήρξαν σημαντικά υψηλότεροι από το μέσον όρο των υπολοίπων τραπεζών. Οπως δήλωσε χθες ο γενικός διευθυντής της τράπεζας στη χώρα μας κ. Αν. Ηλιάδης, η δραστηριότητα στην Ελλάδα αποτέλεσε βασική πηγή ενίσχυσης των αποτελεσμάτων του συγκροτήματος στην Κύπρο, ενώ αναφερόμενος στο ευρύτερο τραπεζικό σύστημα, εκτίμησε ότι η περαιτέρω επέκταση στα Βαλκάνια προϋποθέτει ισχυρότερα σχήματα και νέες συνεργασίες.

Τα αποτελέσματα του ομίλου αναμένεται να ανακοινωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου και, σύμφωνα με τη διοίκηση του συγκροτήματος στην Ελλάδα, τα μεγέθη της δραστηριότητας στη χώρα μας θα αποτυπώνουν την ανοδική πορεία των εργασιών, παρά τις υψηλές αποσβέσεις που πραγματοποιούνται λόγω των επενδύσεων. Σε επίπεδο ομίλου η κερδοφορία δέχθηκε πιέσεις λόγω των νέων κανόνων υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, οι καταθέσεις της τράπεζας σημείωσαν ετήσια αύξηση 29,4%, έναντι 0,8% της συνολικής αγοράς, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της να διαμορφωθεί στο 3%. Στις συνολικές χορηγήσεις σημειώθηκε ετήσια αύξηση 29,1% έναντι 17,2% του συνόλου της αγοράς, ενώ στα δάνεια προς επιχειρήσεις η Τράπεζα Κύπρου σημείωσε αύξηση 29% έναντι 10,8% της υπόλοιπης αγοράς. Το μερίδιο αγοράς στις συνολικές χορηγήσεις ανήλθε στο 3,4%, ενώ στα δάνεια προς επιχειρήσεις στο 4,6%. Στην κατηγορία των στεγαστικών δανείων ο ρυθμός αύξησης ανήλθε στο 44,4% έναντι 28,3% της αγοράς, ενώ τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων αυξήθηκαν κατά 37,3% έναντι 23,9%.

Τα μεγέθη αυτά επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του συγκροτήματος στην Ελλάδα, που αποτελεί βασικό πόλο ανάπτυξης του ομίλου και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου. O αριθμός των καταστημάτων, που αριθμεί σήμερα 83 σημεία, αναμένεται να αυξηθεί στα 100 στο τέλος του 2004 και στα 120 το 2005.