ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τουριστικές επενδύσεις 760 εκατ. ευρώ μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

Επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο συνολικού προϋπολογισμού 760 εκατ. ευρώ έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.2601/98) από την έναρξη ισχύος του μέχρι τον Νοέμβριο του 2003.

Αυτό είναι ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα μελέτης με θέμα «Το επενδυτικό περιβάλλον της ελληνικής ξενοδοχίας», η οποία παρουσιάστηκε στο περιθώριο των εκδηλώσεων της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Xenia, που πραγματοποιείται στον ΟΛΠ. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν 803 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί για τουριστικές επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Από τα 760 εκατ. ευρώ σε 210,5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η επιχορήγηση, τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν έφτασαν 400,7 εκατ. ευρώ και τα δανειακά στα 148,6 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο των επενδύσεων αυτών το 52,7% είναι ίδια κεφάλαια του επενδυτή, το 27,7% επιχορήγηση και το 19,6% δανειακά κεφάλαια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εντάχθηκε στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου το 2003. Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου οι τουριστικές επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου παρουσίασαν αύξηση κατά 35% στον αριθμό των επενδύσεων, 47,3% στο μέγεθος των συνολικών προϋπολογισμών και 43,6% στα ίδια κεφάλαια.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις κατανέμονται ως εξής:

– 547 επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων, που αφορούν 67.522 κλίνες, 2.421 νέες θέσεις εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό 452.603.307 ευρώ, επιχορήγηση 111.346.313 ευρώ, ίδια κεφάλαια 251.585.310 ευρώ και δανειακά 89.671.684 ευρώ.

– 12 επενδύσεις εκσυγχρονισμού κάμπινγκ, που δημιουργούν 29 νέες θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 2.942.076 ευρώ, επιχορήγηση 720.705 ευρώ, ίδια κεφάλαια 1.843.685 ευρώ και δανειακά 377.686 ευρώ.

– 162 επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία με 3.663 κλίνες, 1.188 νέες θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 98.332.414 ευρώ, επιχορήγηση 40.484.754 ευρώ, ίδια κεφάλαια 45.852.443 ευρώ και δανειακά 11.995.217 ευρώ.

– 53 επενδύσεις ανέγερσης -επέκτασης ξενοδοχείων με 4.723 κλίνες, 780 νέες θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 99.057.832 ευρώ, επιχορήγηση 19.228.993 ευρώ, ίδια κεφάλαια 49.792.258 ευρώ και δανειακά 30.036.581 ευρώ.

– 11 επενδύσεις σε συμπληρωματικές εγκαταστάσεις με 132 νέες θέσεις εργασίας, προϋπολογισμό 7.114.590 ευρώ, επιχορήγηση 1.778.647 ευρώ, ίδια κεφάλαια 3.875.917 ευρώ και δανειακά 1.460.026 ευρώ

– και 18 επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, με 920 νέες θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 99.986.439 ευρώ, επιχορήγηση 36.923.344 ευρώ, ίδια κεφάλαια 47.778.553 ευρώ και δανειακά 15.284.542 ευρώ.

Ο επενδυτικός χάρτης

Η ποσοστιαία συμμετοχή των Περιφερειών της Χώρας στις επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με βάση τον προϋπολογισμό (ύψος επένδυσης) είναι: Αττικής 11%, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης 3%, Κρήτης 20%, Β. Αιγαίου 5%, Ν. Αιγαίου 22%, Κεντρ. Μακεδονίας 16%, Θεσσαλίας 3%, Δυτικής Ελλάδας 3%, Ηπείρου 2%, Πελοποννήσου 5%, Ιονίων Νήσων 9% και Δυτικής Μακεδονίας 1%.

Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης και ακολουθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Περιφέρεια Κρήτης:162 επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων, 2 επενδύσεις εκσυγχρονισμού κάμπινγκ, 3 επενδύσεις σε συμπληρωματικές εγκαταστάσεις, 48 επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία, 3 επενδύσεις ανέγερσης – επέκτασης ξενοδοχείων, 4 επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και 4 επενδύσεις σε συμπληρωματικές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων. Σύνολο: 223 επενδύσεις, με 668 θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 142.536.839 ευρώ, επιχορήγηση 39.523.684 ευρώ, ίδια κεφάλαια 73.596.744 ευρώ και δανειακά 29.416.411 ευρώ.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου:113 επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων, 1 επένδυση εκσυγχρονισμού κάμπινγκ, 25 επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχεία, 9 επενδύσεις ανέγερσης – επέκτασης ξενοδοχείων, 1 επένδυση συμπληρωματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείου και 2 επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Σύνολο: 151 επενδύσεις, με 777 νέες θέσεις εργασίας, με προϋπολογισμό 136.482.754 ευρώ, επιχορήγηση 36.062.465 ευρώ, ίδια κεφάλαια 80.915.856 ευρώ και δανειακά 19.504.433 ευρώ.

Οσον αφορά στη Περιφέρεια Αττικής που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων ενταχθηκαν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού 34 επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων, 1 επένδυση εκσυγχρονισμού κάμπινγκ, 3 επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο, 2 επενδύσεις σε συνεδριακά κέντρα (και τα δύο αυτοτελή σε παραδοσιακά κτίρια) και 1 επένδυση συμπληρωματικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείων. Σύνολο: 41 επενδύσεις, με 1.008 νέες θέσεις εργασίας, προϋπολογισμό 94.948.389 ευρώ, επιχορήγηση 26.555.075 ευρώ, ίδια κεφάλαια 49.050.724 ευρώ και δανειακά 20.342.590 ευρώ.