ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύεται η «Πειραιώς» στη Νέα Υόρκη

Στα 600 εκατ. δολάρια ανέρχεται το ενεργητικό της MarathoBank, θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την απορρόφηση της Interbank Νέας Υόρκης, που εξαγοράστηκε από τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Την περασμένη Παρασκευή, μετά και τη λήψη όλων των εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές τόσο της Ελλάδος όσο και των ΗΠΑ, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγχώνευσης και πλέον η παρουσία του ομίλου στην αγορά της Νέας Υόρκης ενισχύεται με πέντε νέα καταστήματα.

Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ενδυνάμωσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην αγορά της Νέας Υόρκης, καθώς το δίκτυο καταστημάτων αριθμεί συνολικά 11 καταστήματα. Το συνολικό ενεργητικό της απορροφηθείσας Interbank ανέρχεται σε 282 εκατ. δολάρια, οι καταθέσεις πελατών σε 257 εκατ. δολάρια και οι χορηγήσεις σε 140 εκατ. δολάρια, ενώ κατά το 2002, τα κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 4,7 εκατ. δολάρια.

Στήριξη ομογένειας

Η Interbank Νέας Υόρκης με την έως σήμερα λειτουργία της έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ομογενών κι έτσι η νέα MarathoBank θα αποτελεί τράπεζα της ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής και της εμπορικής και στεγαστικής πίστης, προσφέροντας τις υπηρεσίες της ευρύτερα στο ελληνοαμερικανικό στοιχείο που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. Με την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και την ανάπτυξη των εργασιών του, ο Ομιλος της Τράπεζας Πειραιώς προσδοκά ότι τουλάχιστον το 15% των κερδών κατά το 2004 θα προέλθει από τις τραπεζικές εργασίες του εξωτερικού.