ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

O πολιτικός αντίκτυπος «παγώνει» τα ETA

Το ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα μετά τις εξελίξεις στο νομοσχέδιο του πρώην υφυπουργού Οικονομίας Χρήστου Πάχτα, επηρέασε και τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου είχε προγραμματισθεί να εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας «Τουριστικά Ακίνητα». H συζήτηση ανεβλήθη, καθώς ορισμένα μέλη του Δ.Σ. του X.A. ζήτησαν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία και συνεπώς μεταφέρθηκε σε άλλη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «Τουριστικά Ακίνητα».

Το Δ.Σ. του X.A., αφού έλαβε υπ’ όψιν ότι η εταιρεία VODAFONE GROUP Plc, μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης στις 22-1-2004, κατέχει το 98,228% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε., ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε. στην ειδική κατηγορία χαμηλής ρευστότητας από σήμερα, 27-1-2004. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. του X.A. ενέκριναν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση:

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.049.130 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock optioplan).

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 3.574.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., που προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων ανωνύμων.

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 11.310.870 κοινών μετοχών της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ που προέκυψαν από το πρόσφατο split της μετοχής της εταιρείας.

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 141.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. που προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock optioplan) από τον δ/ντα σύμβουλο της εταιρείας.

– Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση τίτλων ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, το Δ.Σ. του X.A. ενημερώθηκε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση:

Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 σε 0,82 ευρώ, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.