ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Νέα προϊόντα τίτλων προστατευμένου κεφαλαίου από τη Citibank

Δύο νέα προϊόντα της κατηγορίας των τίτλων προστατευμένου κεφαλαίου προσφέρει έως τις 13 Φεβρουαρίου η Citibank. Πρόκειται για τα προϊόντα Callable Daily Range Accrual Note πενταετούς διάρκειας, σε ευρώ και δολάρια, τα οποία παρέχουν 100% προστασία του κεφαλαίου στη λήξη του και εισόδημα ανά τρίμηνη περίοδο.

Εκδότης των τίτλων είναι η Royal Bank of Scotland που έχει βαθμολογία AA από την S&P, ενώ ανάδοχος της έκδοσης είναι η LehmaBrothers Interanational Europe. H απόδοση των τίτλων προστατευμένου κεφαλαίου είναι συνδεδεμένη με την ημερήσια διακύμανση της τιμής του διατραπεζικού επιτοκίου libor 6 μηνών για το Callable Daily Range Accrual Note USD και euribor 6 μηνών για το Callable Daily Range Accrual Note EUR. O επενδυτής λαμβάνει απόδοση (κουπόνι) στο τέλος κάθε τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης των τίτλων ανάλογα με τον αριθμό των ημερών του συγκεκριμένου τριμήνου κατά τις οποίες η τιμή του libor 6 μηνών ή του euribor 6 μηνών αντίστοιχα ήταν εντός ενός προκαθορισμένου εύρους διακύμανσης.

Στην περίπτωση του Callable Daily Range Accrual Note EUR, το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 40.000 ευρώ και το εύρος διακύμανσης της τιμής euribor 6 μηνών είναι 0%-3% για τον πρώτο χρόνο, 0%-4% για τον δεύτερο χρόνο, 0%-4,50% για τον τρίτο χρόνο 0%-5% για τον τέταρτο χρόνο και 0%-6% για τον πέμπτο χρόνο, ενώ η ετησιοποιημένη απόδοση είναι 4%, 4,25%, 4,50%, 4,75% και 5% για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο χρόνο αντίστοιχα. Στην περίπτωση του Callable Daily Range Accrual Note USD, το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 50.000 δολάρια και το εύρος διακύμανσης της τιμής llibor 6 μηνών είναι 0%-3,50% για τον πρώτο χρόνο, 0%-4,50% για το δεύτερο χρόνο, 0%-5,50% για τον τρίτο χρόνο, 0%-6% για το τέταρτο χρόνο και 0%-7% για τον πέμπτο χρόνο, ενώ η ετησιοποιημένη απόδοση είναι 3,50%, 4%, 5%, 6% και 7% για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο χρόνο αντίστοιχα.

Και στις δύο περιπτώσεις ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα της πρόωρης εξόφλησης του συνόλου των τίτλων στο τέλος κάθε τριμήνου, κατά την ημερομηνία καταβολής της απόδοσης τριμήνου, καταβάλλοντας στον επενδυτή το 100% του αρχικού κεφαλαίου, καθώς και την απόδοση που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο. Οι νέοι τίτλοι προστατευμένου κεφαλαίου απευθύνονται στον επενδυτή που επιδιώκει την εκμετάλλευση της ανοδικής τάσης των επιτοκίων, με αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες των προθεσμιακών καταθέσεων και τη διασπορά του χαρτοφυλακίου του, παράλληλα με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του εισοδήματός του ανά τρίμηνο.