ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είκοσι μετοχές πραγματοποίησαν το 65% των συναλλαγών σε ένα μήνα

Από ολοένα και λιγότερες μετοχές «συγκεντρώνεται» η ρευστότητα της Σοφοκλέους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο μόλις πέντε μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1,35% του συνόλου των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, πραγματοποίησαν το 35% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Η ψαλίδα μεταξύ «μικρών» και «μεγάλων» διευρύνεται συνεχώς και πλέον μόνο λίγες μετοχές υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης πραγματοποιούν τη μερίδα του λέοντος των συναλλαγών, εξοβελίζοντας στο περιθώριο τους μικρούς.

Σε σύνολο 369 μετοχών που διαπραγματεύονται στη Σοφοκλέους, 20 μετοχές πραγματοποίησαν το 65% της συνολικής αξίας των συναλλαγών που έγιναν στο διάστημα 31 Δεκεμβρίου 2004 με 26 Ιανουαρίου 2004. Δηλαδή το περίπου 5% των εισηγμένων μετοχών συγκέντρωσε περισσότερες από τις μισές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη Σοφοκλέους!

Η παντοκρατορία των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης πάντως θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη από διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων. H μεγάλη αύξηση των συναλλαγών και η αιφνίδια αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένα χαρτοφυλάκια. Ετσι, είναι επόμενο οι 4-5 μετοχές που αποτελούν τις βασικές επιλογές των ξένων χαρτοφυλακίων να βρίσκονται στο επίκεντρο πραγματοποιώντας τον κύριο όγκο των συναλλαγών. Επίσης, η πολύ καλή χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης λειτουργεί ως πόλος έλξης και για τα εγχώρια κεφάλαια, τα οποία ακολουθούν την ανοδική τάση. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις 20 μετοχές που πραγματοποιούν τις υψηλότερες σε αξία συναλλαγές, η συντριπτική πλειοψηφία (17) αποκομίζει κέρδη που φτάνουν μέχρι το 20% και μόλις 3 μετοχές παρουσιάζουν πτώση της τιμής τους στο εξεταζόμενο διάστημα.

Αντίθετα, αν ανατρέξει κανείς στις μετοχές που πραγματοποίησαν τις μικρότερες σε αξία συναλλαγές θα διαπιστώσει ότι οι περισσότερες παρουσιάζουν ταυτόχρονα και μείωση της τιμής τους. Από τις 23 μετοχές που πραγματοποίησαν στο διάστημα 31.12.03 μέχρι 26.01.04 συναλλαγές αξίας που κυμαίνονται μεταξύ 40 χιλ. ευρώ και 100 χιλ. ευρώ οι 20 είδαν τις τιμές των μετοχών τους να υποχωρούν «κόντρα» στο θετικό κλίμα και μόλις 3 ακολούθησαν την τάση της αγοράς.

Διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων υποστηρίζουν ότι τους τελευταίους μήνες τα κερδοσκοπικά λόμπι αποδυναμώνονται, καθώς οι επενδυτές έχουν γίνει περισσότερο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στις… σίγουρες προτάσεις. Εχοντας χάσει τεράστια κεφάλαια τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι περισσότεροι εγκαταλείπουν τις… φιλοδοξίες για γρήγορα και μεγάλα κέρδη, επιχειρώντας μια στροφή στην ποιότητα. Ετσι, αναδιαρθρώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους με την αντικατάσταση των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης με blue chips. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιανουάριο μόνον η Lannet εκπροσωπεί τις μικρότερης κεφαλαιοποίησης μετοχές.

Οι επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν ιδιαίτερα ελπιδοφόρα την εικόνα που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες η Σοφοκλέους που χαρακτηρίζεται από την πρωτοκαθεδρία των «ισχυρών» μετοχών.

Ταυτόχρονα όμως οι φτωχές συναλλαγές που πραγματοποιούν πολλές δεκάδες μετοχών αντικατοπτρίζουν την ιδιαίτερα φτωχή βάση εταιριών του X.A. και την αποτυχία των θεσμικών οργάνων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διοίκηση του X.A., της κεφαλαιαγοράς. Οι χρηματιστηριακές αρχές ευνόησαν και συμμετείχαν ενεργά στην ευκαιριακή είσοδο στο X.A. δεκάδων μικρού μεγέθους και περιορισμένων δυνατοτήτων εταιρειών σε απίθανες αποτιμήσεις με καταστοφικά στη συνέχεια αποτέλεσματα για τον θεσμό.

Πού «πάνε» τα λεφτά

Η μετοχή του OTE, η οποία απογοήτευσε το 2003, τον Ιανουάριο κυριαρχεί στις συναλλαγές, έχοντας πραγματοποιήσει το 10,9% των συνολικών συναλλαγών. H πολύ χαμηλή βάση στην οποία βρίσκεται η τιμή της σε συνδυασμό με την εξαιρετική χρηματιστηριακή πορεία των μετοχών των τηλεπικοινωνιών διεθνώς εξουδετερώνουν τους προβληματισμούς που δημιουργεί η έλλειψη αξιοπιστίας της διοίκησης του οργανισμού και η πτωτική πορεία των μεγεθών του.

Αρκετά πίσω από τον OTE, αλλά με καθοριστικά ποσοστά ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα (7,94% των συναλλαγών), η Alpha Bank (6,37%) και η Eurobank Ergasias. Αυτές αποτελούν βασικές επιλογές των ξένων θεσμικών, ενώ όλες οι εκτιμήσεις φέρουν τις τρεις παραπάνω τράπεζες να πρωταγωνιστούν στον αναμενόμενο νέο κύκλο αναδιάταξης-συγκέντρωσης δυνάμεων στον κλάδο.

Από τις 20 μετοχές που συγκεντρώνουν τις υψηλότερες συναλλαγές, μόνον 6 έχουν κεφαλαιοποίηση μικρότερη του 1 εκατ. ευρώ και από αυτές μονον 2 εμφανίζουν κεφαλαιοποίηση χαμηλότερη των 200 εκατ. ευρώ (Lannet και Γενική Τράπεζα).