ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ταχύτατα αναπτυσσόμενος κλάδος οι κατασκευές

O κατασκευαστικός κλάδος θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και μετά το πέρας των ολυμπιακών έργων προβλέπει μια δεύτερη μελέτη του IOK, στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσια και ιδιωτικά έργα) προσέγγισε τα 13,65 δισ. ευρώ το 2003, έναντι 12,2 δισ. ευρώ το 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 12,05%.

Στην έρευνα τονίζεται ότι ο κλάδος των κατασκευών εξακολουθεί να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, παρά τα σοβαρά και χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει (ελλείψεις μελετών, καθυστερήσεις κ.λπ.), ενώ σύμφωνα με τις νεότερες προβλέψεις του IOK το ποσοστό συμμετοχής του στο ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας 2004-2006 θα βαίνει διαρκώς αυξανόμενο και πιθανώς να προσεγγίσει το 10%, αρκετά υψηλότερο δηλαδή από την ανάλογη ποσοστιαία συμμετοχή του 1997 (6,4%).

Στην εξέλιξη αυτή βασικός παράγοντας είναι η απορρόφηση των πόρων για τα έργα υποδομής που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ, καθώς και η εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι το 2006 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα θα ξεπεράσει το μέγεθος της αγοράς δημοσίων έργων και θα προσεγγίσει τα εννέα δισ. ευρώ. Στη μελέτη επισημαίνεται, επίσης, η τάση συγκέντρωσης των έργων στους ισχυρούς κατασκευαστικούς ομίλους της ανώτατης τάξης του εργοληπτικού πτυχίου.