ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 3,96 εκατ. ευρώ η «Διολκός»

Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η απόδοση της «Διολκός AEEX», η οποία πρόκειται εντός του 2004 να εισέλθει στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία της 20/01/2004 η εσωτερική αξία της εταιρείας ήταν περίπου 2,71 ευρώ, με την ονομαστική της αξία να διαμορφώνεται στο 2,93 ευρώ. Το 2003 τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 3,96 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα 33,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 88% ήταν επενδεδυμένο σε μετοχές του Χ.Α. και ξένων χρηματιστηρίων. H εταιρεία επενδύει κυρίως σε εισηγμένες μετοχές του ελληνικού Χρηματιστηρίου και των ευρωπαϊκών αγορών.