ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Συνεργασία μεταξύ ΧΚΘ και Χρηματιστηρίου της Ιορδανίας

Σε συνέχεια της υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Ιορδανίας και του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΧΚΘ), στελέχη του Κέντρου επισκέφτηκαν το Αμμάν, για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και ημερίδας απευθυνόμενα σε τοπικούς χρηματοοικονομικούς φορείς.

Στα σεμινάρια αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την ορθή λειτουργία των κεφαλαιαγορών σύμφωνα με τα πρότυπα της E.E., τα παράγωγα προϊόντα, τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στη διάρκεια ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου του Αμμάν κ. Hourani, ο οποίος αναφέρθηκε στα θεμελιώδη μεγέθη της ιορδανικής κεφαλαιαγοράς και στην πορεία της το 2003, ενώ ευχήθηκε το μοντέλο συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ των χρηματιστηρίων των δύο χωρών να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες χώρες της περιοχής.  Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Αμμάν κ. Jalil Tarif αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων αλλά και στις προτάσεις της ελληνικής πλευράς για την εισαγωγή ιορδανικών εταιρειών στην ΕΑΓΑΚ, δηλώνοντας τη δέσμευσή του πως θα γίνει το καλύτερο δυνατό για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

 Τέλος, αναφέρθηκε και στην απόφαση της κυβέρνησης της χώρας του για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου και χαιρέτισε την επιθυμία που εκφράστηκε από το ΧΚΘ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου ιδιωτικοποίησης του AmmaStock Exchange (ASE), καθώς και στην πρόθεση της διοίκησης του Χρηματιστηρίου να προσκαλέσει ξένα χρηματιστήρια να συμμετάσχουν στη μετοχική σύνθεση του ΑSΕ, όταν αυτό μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.