ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακριβές οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές

Πολύ ακριβές είναι πλέον οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με χθεσινή έκθεση της επενδυτικής τράπεζας Merrill Lynch. Το ράλι των τελευταίων τριών μηνών έστειλε τις ελληνικές τράπεζες 19% ψηλότερα, σε «ολυμπιακά ύψη» όπως τα χαρακτηρίζει ο διεθνής οίκος, έναντι μόλις 5% για το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Αλλά οι τιμές των ελληνικών τραπεζικών μετοχών αντιστοιχούν σε πολλαπλασιαστή κερδών 14,0 (13,6 αν εξαιρεθεί η Εμπορική), που είναι κατά 40% υψηλότερος σε σχέση με το 9,8 του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Αν και αυτό δικαιολογείται σε ένα βαθμό από τις προβλέψεις για την αύξηση των κερδών των ελληνικών τραπεζών που είναι καλύτερες από αυτές για το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου (19% έναντι 11% μέση ετήσια σωρευτική αύξηση των κερδών ανά μετοχή στην περίοδο 2003-05), οι τρέχουσες τιμές δεν λαμβάνουν υπόψη τον υψηλότερο «λειτουργικό κίνδυνο» και τον «κίνδυνο εταιρικής διακυβέρνησης». «Γι’ αυτούς τους λόγους διατηρούμε ουδέτερη άποψη με αρνητική προδιάθεση για τον κλάδο, παρά τις αισιόδοξες προοπτικές για την αύξηση των κερδών», σημειώνει η Merrill Lynch.

Η Merrill Lynch δίνει τιμή-στόχο τα 25 ευρώ με «ουδέτερη» σύσταση για την Alpha Bank, τα 22 ευρώ με σύσταση «πώληση» για την Εμπορική, τα 16,2 ευρώ με σύσταση «ουδέτερη» για την Eurobank και τα 22,6 ευρώ με σύσταση «ουδέτερη» για την Εθνική.

Πρώτη προτίμηση του διεθνούς οίκου είναι τώρα η Eurobank, που από την παραδοσιακά πιο ακριβή ελληνική τράπεζα μετατράπηκε στη φθηνότερη με πολλαπλασιαστή 13,2 για τα κέρδη του 2005. Ωστόσο, η Merrill Lynch σημειώνει ότι και σε αυτήν δίνει σύσταση «ουδέτερη» και όχι κάτι καλύτερο, «επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες αλλού στον κλάδο των ευρωπαϊκών τραπεζών». Για την Εμπορική ο διεθνής οίκος σχολιάζει ότι έχει γίνει «ακόμη ακριβότερη» μετά την άνοδο κατά 20% σε τρεις μήνες και με πολλαπλασιαστή κερδών 15,3. H Merrill Lynch σχολιάζει ότι το κερδοσκοπικό παιχνίδι σε σχέση με πιθανή αύξηση του μεριδίου της γαλλικής Credit Agricole στην Εμπορική είναι υπερβολικό και ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι, αν δεν λυθεί πρώτα το ασφαλιστικό της τράπεζας.

Για την Alpha Bank μείωσε τη σύσταση σε «ουδέτερη» από «αγορά», ενώ υποβάθμισε και τις προβλέψεις για τα κέρδη κατά 7%-9%.