ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Εμπλουτίζεται η αγορά παραγώγων με νέα προϊόντα

Τη Δευτέρα κάνουν το ντεμπούτο τους τρία νέα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) επί μετοχών. Τα νέα ΣΜΕ θα αναφέρονται στις μετοχές της EFG Eurobank – Ergasias, του ΟΠΑΠ και της ΔΕΗ. Το περιθώριο ασφάλισης έχει καθοριστεί στο 14% για τα ΣΜΕ της Eurobank και στο 12% για τα ΣΜΕ στον ΟΠΑΠ και τη ΔΕΗ.

Επιπλέον το Χ.Α. αποφάσισε την αναπροσαρμογή του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 και των χαρακτηριστικών των ΣΜΕ και των δικαιωμάτων που διαπραγματεύονται επί του δείκτη.

Ετσι από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2004 το επίπεδο τιμών στο οποίο θα διαπραγματεύεται ο δείκτης FTSE/ASE Mid 40 θα είναι το δεκαπλάσιο της τρέχουσας τιμής του.

Ταυτόχρονα, από την ίδια ημερομηνία, τα χαρακτηριστικά των ΣΜΕ και δικαιωμάτων επί του δείκτη θα αναπροσαρμοστούν ως εξής:

α) Το μέγεθος του συμβολαίου (Contract Size) για τα ΣΜΕ και δικαιώματα επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 θα υποδεκαπλασιαστεί σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και θα είναι ισούται με 5 ευρώ ανά μονάδα δείκτη.

β) Οι αντίστοιχες τιμές άσκησης (Strike Prices) για τα δικαιώματα επί του δείκτη FTSE/ASE Mid 40 θα δεκαπλασιαστούν, ακολουθώντας τη μεταβολή της τιμής του δείκτη.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς παραγώγων οι παραπάνω μεταβολές πραγματοποιούνται για να διευκολυνθεί η χρήση στρατηγικών σε ΣΜΕ και δικαιώματα επί των δεικτών FTSE/ASE-20 και FTSE/ASE Μid 40 διατηρώντας κοινό βήμα μεταβολή τιμής (tick size) για τα προϊόντα στους 2 δείκτες.

Σημειώνεται ότι οι μεταβολές που θα ισχύσουν από την προσεχή Τετάρτη δεν επηρεάζουν καθόλου τη χρηματιστηριακή αξία των θέσεων των επενδυτών σε ΣΜΕ και δικαιώματα επί του δείκτη FTSE/ASE-Mid 40.