ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Υπερκαλύφθηκε 3,5 φορές η εγγραφή της Ελινόιλ

Υπερκαλύφθηκε κατά 3,5 φορές η δημόσια εγγραφή της εταιρείας πετρελαιοειδών Ελινόιλ, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στη κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συνολικά εκδόθηκαν 2.360.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές, εκ των οποίων οι 2.250.000 διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή και οι 110.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α. το σύνολο των μετοχών της θα ανέρχεται στις 9.400.000 μετοχές. Το εύρος τιμών στο οποίο θα υποβάλουν οι θεσμικοί επενδυτές την προσφορά τους στη διαδικασία book building καθορίστηκε μεταξύ 6,20 ευρώ κατώτατης και 6,80 ευρώ ανώτατης τιμής. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την έκδοση αναμένεται να ανέλθουν αντίστοιχα από 14.632.000 ευρώ έως 16.048.000 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Συντονιστής και κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος είναι η EFG Telesis Finance.

Συγχώνευση

Την υπογραφή της σύμβασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Αγροτική Asset Management ΑΕΠΕΥ από την Αγροτική Χρηματιστηριακή ανακοίνωσε η Αγροτική Ασφαλιστική. Η Αγροτική Ασφαλιστική κατείχε πριν από τη συγχώνευση ποσοστό 31,250% στην ΑΤΕ Χρηματιστηριακή και 50,918% στην Αγροτική Asset Management ΑΕΠΕΥ. Στη νέα εταιρεία το ποσοστό της Αγροτικής Ασφαλιστικής διαμορφώνεται σε 33,38%.

Αγορές Γ. Βερνίκου

Την πώληση της Free Holdings και της Βερνίκος Κόττερα στον πρόεδρο της εισηγμένης Βερνίκος Κόττερα Ναυτιλιακή κ. Γεώργιο Βερνίκο ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Το τίμημα για τη Free Holdings ανέρχεται στα 4,2 εκατ. ευρώ, ενώ για τη Βερνίκος Κόττερα στο 1 εκατ. ευρώ. H έγκριση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Βερνίκος στη γεωργική βιομηχανία όπως και η έγκριση της αγοράς από την εταιρεία ποσοστού της Ελληνικά Εκκοκκιστήρια πρόκειται να συζητηθούν στη νέα γενική συνέλευση, η οποία ορίστηκε για τις 10 Μαρτίου 2004. Επίσης, με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας στο Χ.Α. γνωστοποιείται η μείωση του ποσοστού του Γ. Λεβεντάκη στη Βερνίκος Κόττερα Ναυτιλιακή και Συμμετοχών.

ΑCΝ: χρέωση ως αστικές

Χρέωση των υπεραστικών κλήσεων ως αστικές από Παρασκευή 20.00 έως Δευτέρα 08.00 και κάθε μέρα από τις 20.00 μέχρι τις 08.00 την επομένη, προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική της ACN, που θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Φεβρουαρίου 2004. Οι νέες μειωμένες τιμές εντάσσονται στο πλαίσιο εισαγωγής ζωνών οικονομικότερης χρέωσης σε αστικές, υπεραστικές κλήσεις και κλήσεις προς κινητά από την ΑCκαι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εξασφαλίζουν κέρδος μέχρι και 58% σε σχέση με τις νέες τιμές του ΟΤΕ. Ειδικότερα, οι νέες τιμές για τις αστικές κλήσεις διαμορφώνονται σε 0,024 ευρώ ανά λεπτό τις καθημερινές 08.00-20.00, 0,023 ευρώ ανά λεπτό τις καθημερινές 20.00-08.00 και όλο το εικοσιτετράωρο το Σαββατοκύριακο, ενώ η χρέωση είναι ανά λεπτό. Οι υπεραστικές κλήσεις διαμορφώνονται σε 0,045 ευρώ ανά λεπτό τις καθημερινές 08.00-20.00 και 0,023 ευρώ ανά λεπτό, δηλαδή χρέωση ως αστική κλήση, τις καθημερινές 20.00-08.00 και όλες τις ώρες τα Σαββατοκύριακα ενώ η χρέωση είναι ανά δευτερόλεπτο. Τέλος, για τις κλήσεις προς κινητά διαμορφώνονται ως εξής: Vodafone/TIM/Cosmote 0,195 ευρώ ανά λεπτό τις καθημερινές όλο το 24ωρο και 0,185 ευρώ ανά λεπτό τα Σαββατοκύριακα όλες τις ώρες, Q-Telecom 0,270 ευρώ ανά λεπτό και ενιαία χρέωση όλο το 24ωρο.