ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λιγότερη προσπάθεια και χρόνο για την εταιρική διακυβέρνηση οι Ευρωπαίοι

Υστερούν σε σχέση με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων στην Ευρώπη όσον αφορά στην προσπάθεια και στο χρόνο που καταβάλλουν για την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την τριμηνιαία έρευνα της Pricew aterhouseCoopers «Βαρόμετρο της Διοίκησης» που διεξήχθη κατά το τρίτο τρίμηνο του 2003 ανάμεσα σε 177 Αμερικανούς και 138 Ευρωπαίους οικονομικούς διευθυντές και διευθύνοντες συμβούλους πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, το 32% των ευρωπαϊκών Δ.Σ. αύξησε τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλει για την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, έναντι του 62% των αμερικανικών Δ.Σ. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (54%) δεν άλλαξαν τον βαθμό εμπλοκής τους σε σχέση με το 2002, ενώ μόνο το 1% μείωσε τον χρόνο που αφιερώνει στην εταιρική διακυβέρνηση.

Ανεξάρτητα, όμως, από τον χρόνο που διαθέτουν για τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης, το 20% των Δ.Σ. στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική έλαβε μια αύξηση των συνολικών αποζημιώσεων κατά το τελευταίο έτος, ενώ το 11% των εταιρειών στην Ευρώπη και το 10% στις ΗΠΑ σχεδιάζουν να αυξήσουν τις αποζημιώσεις στο προσεχές 12μηνο. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη των αυξήσεων που δόθηκαν σε μέλη των Δ.Σ. είναι, επίσης, συγκρίσιμα, αφού κατά μέσον όρο 16,6% των Ευρωπαίων και το 17,9% των Αμερικανών Προέδρων Δ.Σ. έλαβαν αύξηση. Σύμφωνα με τον David Philips, ειδικό της PricewaterhouseCoopers σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, η έρευνα αποδεικνύει ότι προφανώς τα Δ.Σ. στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ εργάζονται σκληρότερα για να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουν οι νέοι κανονισμοί.

Οσον αφορά στον ρόλο των Επιτροπών Ελέγχου στο εν λόγω ζήτημα, από την έρευνα της PricewaterhouseCoopers προκύπτει ότι το 44% των ευρωπαϊκών επιτροπών ελέγχου αύξησε τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλει τον τελευταίο χρόνο (το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ είναι 68%), ενώ το 39% δαπάνησε περίπου τον ίδιο χρόνο με το προηγούμενο έτος.