ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα μέτρα ενίσχυσης εντάχθηκαν 52 έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Την ένταξη 52 έργων του ιδιωτικού τομέα στα μέτρα ενίσχυσης επενδύσεων σε συστήματα συμπαραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας και στο μέτρο στήριξης και ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ενέκρινε ο υπουργός Ανάπτυξης Ακης Τσοχατζόπουλος, υπογράφοντας χθες τη σχετική υπουργική απόφαση. Το συνολικό ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανέρχεται σε 164.441.180 ευρώ. Τα έργα αποτελούν αρχικές επενδύσεις (επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση), περιβαλλοντικές επενδύσεις (που δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση, αλλά υπάγονται στο πλαίσιο επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος) και μικτές επενδύσεις που περιλαμβάνουν αρχικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις.