ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ANEK αύξησε κέρδη και κύκλο εργασιών

Βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα του 2003 της ακτοπλοϊκής εταιρείας ANEK σε σχέση με το 2002. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 171,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 161,15 εκατομμυρίων ευρώ το οικονομικό έτος 2002, σημειώνοντας αύξηση 7,21%. Αυξημένα και τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας, καθώς τα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA0 διαμορφώθηκαν την παρελθούσα χρήση στα 35,62 εκατομμύρια ευρώ έναντι 34,43 εκατομμυρίων ευρώ το 2002.

Οπως υπογραμμίζει η ANEK, μειώθηκαν κατά 12,06% τα χρηματοοικονομικά έξοδα από 19,99 εκατομμύρια ευρώ το 2002 σε 17,58 εκατομμύρια ευρώ το 2003 ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της ακτοπλοϊκής εταιρείας. H εταιρεία τονίζει ότι η προοπτική περαιτέρω μείωσης των χρηματοοικονομικών της εξόδων στα επόμενα έτη θα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αναδιάρθρωσης που συντελέσθηκε το β΄ εξάμηνο του 2003. Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη ανήλθαν στα 18,13 εκατ. ευρώ το 2003 έναντι 14,56 εκατ. ευρώ το 2002. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ύψος των 4,09 εκατ. ευρώ.