ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HP – TELLAS: ένας χρόνος επιτυχούς συνεργασίας

Η ΗΡ Hellas ανακοίνωσε πρόσφατα τη συμπλήρωση ενός έτους της επιτυχούς συνεργασίας της με την Tellas, που αφορά στην παροχή Λύσεων Διαχείρισης και Λειτουργίας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Tellas συνεργάζεται με την ΗΡ για την τεχνική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και για τη διαχείριση του υπολογιστικού και τηλεφωνικού εξοπλισμού της με τον πλέον αποδοτικό και οικονομικό τρόπο.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η HP στην TELLAS καλύπτουν τα παρακάτω πεδία δραστηριοτήτων:

– Τηλεφωνική υποστήριξη.

– Διαχείριση υπολογιστών των τελικών χρηστών (τεχνική υποστήριξη υπολογιστή και τηλεφώνου, ηλεκτρονική διανομή νέου λογισμικού, υποστήριξη και διαχείριση λογισμικού antivirus).

– Διαχείριση Hardware (πρόσθεση, αφαίρεση, αλλαγή και μετακίνηση των PCs, συντονισμό υποστήριξης από πολλαπλούς προμηθευτές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων της πληροφορικής υποδομής και διαχείριση προβλημάτων).

Επιπροσθέτως, η ΗΡ έχει αναλάβει την παρακολούθηση και υποβολή αναφορών απόδοσης της υπηρεσίας σύμφωνα με προκαθορισμένες ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους λειτουργίας (Service Level Agreements – SLAs), ενώ παράλληλα παρέχει στην Tellas τη δυνατότητα να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή με τον υπεύθυνο μηχανικό, προκειμένου για την πρόληψη και έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Σημειώνεται ότι η ΗΡ στην Ελλάδα προσφέρει σειρά υπηρεσιών διαχείρισης (managed services) και διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης (business continuity & recovery services), όπως είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικής υποδομής, σταθμών εργασίας, δικτύων και επιχειρησιακών συστημάτων ERP, οι οποίες απευθύνονται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.