ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δωρεάν μετοχές 2 προς 10 από την Αστήρ Παλάς

Τη διανομή 2 δωρεάν νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές θα προτείνει η διοίκηση της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία προέβη σε εκτίμηση της αξίας των παγίων της (γήπεδα, κτίρια κ.λπ.) στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 και προέκυψε υπεραξία ύψους 17,5 εκατ. Προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί η εν λόγω υπεραξία θα προταθεί η διανομή των μετοχών. Εξάλλου, μείωση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας το 2003. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 21 εκατ. ευρώ έναντι 27,2 εκατ. ευρώ το 2002, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2002.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το έτος 2002.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αρνητική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κυρίως στη διακοπή των εργασιών, από την 1.9.2003, των ξενοδοχείων ΑΡΙΩΝ και ΝΑΥΣΙΚΑ καθώς και του εστιατορίου Club House από την 1.5.2003, προκειμένου να υλοποιηθεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανακατασκευών και ανακαινίσεων, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης, οφείλεται στη μείωση του αριθμού των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των ξενοδοχειακών μονάδων της Αττικής για τα ξενοδοχεία πολυτελείας συνεπεία της παγκόσμιας τουριστικής ύφεσης και στη μη διοργάνωση των Ποσειδωνίων, εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται ανά διετία (στα ζυγά χρόνια).