ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομιλος Info-Quest: 474,5 εκ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Ενοποιημένο κύκλο εργασιών 474,5 εκατ. και ζημιές ύψους 8,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε στη χρήση 2003 ο Ομιλος Info-Quest. Το αρνητικό αποτέλεσμα του ομίλου αποδίδεται κυρίως στη δραστηριότητα της επιχειρησιακής μονάδας Q-Telecom στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Εξαιρώντας τη δραστηριότητα αυτή, τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 22,2 εκατ. έναντι 14,64 εκατ. της περυσινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2004 προβλέπεται η μητρική εταιρεία Info-Quest να επανέλθει στην κερδοφορία έπειτα από δύο ζημιογόνες χρήσεις, που οφείλονται αποκλειστικά στην έναρξη δραστηριότητας της Q-Τelecom.

Στην πληροφορική, η οποία μέχρι σήμερα αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 324,3 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2002. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) όμως παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 20,6% και διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις Τηλεπικοινωνίες διαμορφώθηκαν σε 67,5 εκατ. έναντι 10,8 εκατ. στη χρήση του 2002, το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA σε -3,7 εκατ. και το προ φόρων αποτέλεσμα σε -15,9 εκατ. ευρώ. H διοίκηση της Info-Quest επισήμανε τη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της Q-Telecom σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, εξέλιξη που αναμένεται να συνεχιστεί και κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι συνδέσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κατά τη χρήση του 2003 ξεπέρασαν τις 424.000, αριθμός σημαντικά υψηλότεροςπου ξεπερνά τους στόχους που είχαν τεθεί για το διάστημα αυτό.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά σύνδεση (ARPU) για την περίοδο από 01/01/2003 έως 31/1 2/2003 διαμορφώθηκε στα 19 ευρώ τόσο για τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας όσο και για τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας.

Ο μέσος μηνιαίος χρόνος ομιλίας ανά σύνδεση (AMOU) για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 54 λεπτά για τις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας και 273 λεπτά για τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας. Τέλος ο μέσος μηνιαίος αριθμός γραπτών μηνυμάτων ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (ANSMS) διαμορφώθηκε στα 53 μηνύματα.

Στη διάρκεια του 2004 αναμένεται αύξηση των νέων συνδέσεων και διπλασιασμός του κύκλου εργασιών της Q-Telecom. Τα αποτελέσματα (ζημίες) της συγκεκριμένης επιχειρησιακής μονάδας αναμένεται να είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του 2003, και μάλιστα οι ζημίες που θα εμφανισθούν θα οφείλονται πλέον αποκλειστικά στη διενέργεια αποσβέσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη του δικτύου κεραιών της κινητής τηλεφωνίας (σταθμούς βάσης) κάτι που θα συμβάλει σε σημαντική μείωση του κόστους περιαγωγής (roaming) με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους της δραστηριότητας της εταιρείας.