ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Πωλήσεις +28%

Πωλήσεις ύψους 233,4 εκατ. ευρώ, έναντι 182,5 εκατ. το 2003, ανακοίνωσε η «Πλαίσιο Computers» για την προηγούμενη χρήση, με την αύξηση να προσεγγίζει το 28%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν στα 23,5 εκατ. από 19,5 εκατ. το 2003, εμφανίζοντας αύξηση 20,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 17,8 εκατ. από 14,7 εκατ. το 2003, που συνεπάγεται αύξηση 21,8%. Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,21 ευρώ το 2003. Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Πλαίσιο Compu-ters»,το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει της επιτρέπει «όχι μόνο να διατηρεί την ηγετική θέση και στις άμεσες πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις πωλήσεις ειδών γραφείου, αλλά και να αυξάνει συστηματικά τα μερίδια της αγοράς της και να ενδυναμώνει διαρκώς το προφίλ της ως εταιρεία υψηλής ανάπτυξης, εντασσόμενη για 5η συνεχή χρονιά μέσα στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, αλλά και επιτυγχάνοντας 25πλασιασμό των πωλήσεών της μέσα στα τελευταία εννέα χρόνια (1995-2004)».