ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ KAI ΖΩΗ

Στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης φαίνεται ότι δεν περίμεναν την ετήσια Εκθεση (2005) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πού βρίσκεται το θέμα της Ισότητας των δυο Φύλων προκειμένου να «εμπεδώσουν» μιαν οικουμενική πραγματικότητα. Επέλεξαν να γνωρίζουν μιαν άλλη αλήθεια. Οτι δεν τις ρίχνει έξω από την ατομική εξέλιξη, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Ετσι, η προαναφερθείσα πανεπιστημιακή κοινότητα λαμβάνει υπόψη της ότι «στην κοινωνία της γνώσης όπου οι απαιτήσεις για το μορφωτικό επίπεδο του εργατικού δυναμικού είναι πολύ υψηλές, οι γυναίκες σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα από αυτά των ανδρών».

Αναγνωρίζοντας λοιπόν ότι ο γονικός ρόλος αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους – και συχνά γίνεται αιτία για να εγκαταλείπουν τη σταδιοδρομία τους- τα πανεπιστήμια της Βιέννης επωφελήθηκαν από την πρόβλεψη των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Ταμείων για τη δημιουργία κατάλληλων εργασιακών χωρών και ίδρυσαν -από το 2002- το «Γραφείο για Παιδιά». Πρόκειται για ένα παιδικό σταθμό με ποικιλία δραστηριοτήτων και λειτουργιών που είναι ανοικτός για παιδιά ως 12 ετών, όχι μόνο του διδακτικού προσωπικού αλλά και για τα παιδιά των υπαλλήλων και των φοιτητών.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους γονείς στα πανεπιστήμια της Βιέννης. Περίπου 11.500 φοιτητές έχουν γονικές υποχρεώσεις. Περίπου το 5% της ομάδας αυτής σκέπτονται να διακόψουν τις σπουδές τους εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Αλλά και το 50% των υπαλλήλων των πανεπιστημίων είναι επιφορτισμένοι με γονικές υποχρεώσεις», σχολιάζει η συντονίστρια του Εργου κ. Karoline Iber.