ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλοί ρυθμοί στη Σοφοκλέους

Χαμηλοί ρυθμοί και υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των συνεδριάσεων της πρώτης χρηματιστηριακής εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας ήταν η επιτυχημένη ολοκλήρωση του placement του OTE όπου μεταβιβάσθηκε το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού που αντιστοιχεί σε 49.058.200 μετοχές με εύρος τιμών μεταξύ των 16,90 έως 17,26 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της διάθεσης του 10% των μετοχών του ΟΤΕ η συμμετοχή του Δημοσίου θα υποχωρήσει στο 38,5%.

Υπενθυμίζεται πως υπάρχει ακόμη προς διάθεση ποσοστό της τάξης του 4% προς την ΤΑΠ-ΟΤΕ, το οποίο και θα διαμορφώσει τη συμμετοχή του Δημοσίου στο 34,5%. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας δεν θα επέλθει περαιτέρω μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου στον ΟΤΕ, καθώς η κυβέρνηση θα διατηρήσει την καταστατική πλειοψηφία του 34%.

Δεύτερη σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη της εβδομάδας η απόκτηση του 10,07% του μετοχικού κεφαλαίου της Εγνατίας τράπεζας από την Marfin Financial Group έναντι τιμήματος 3,56 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος 30.616.000 ευρώ.

Η δημιουργία δύο αγορών (της «διεθνούς» και της «Κύριας») με την κατάργηση της σημερινής μορφής της Κύριας, της Παράλληλης και της NEXA, η αύξηση του ωραρίου λειτουργίας του XA έως τις 17.00 το απόγευμα, η μείωση του κόστους των εισηγμένων προς την EXAE, η νομιμοποίηση μη εμφανισθέντων μετόχων σε περίπτωση απώλειες τίτλων και η απλοποίηση διαδικασίας και η πρόταση του XA να μειωθεί το ποσοστό της δημόσιας πρότασης εξαγοράς μίας εταιρείας στο 90% από 95% είναι οι βασικές αλλαγές που προωθούνται από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η «Διεθνής» που θα περιλαμβάνει τα blue chips και όσες μετοχές έχουν κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ και υπολογίζονται συνολικά σε 80 τίτλους. Ολες οι υπόλοιπες μετοχές θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά, η οποία θα λειτουργεί σαν φυτώριο για την ενδυνάμωση των μετοχών με βασικά κριτήρια συμμετοχής την κεφαλαιοποίηση, την εμπορευσιμότητα, τη διασπορά της μετοχής.

Η διοίκηση του XA εκτιμά ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την αύξηση του ωραρίου λειτουργίας κατά μία ώρα το απόγευμα (δηλαδή οι συναλλαγές να ολοκληρώνονται στις 17.00 μ.μ.) προκειμένου να προλαβαίνουν οι ξένοι θεσμικοί την ελληνική αγορά και παράλληλα να συμβαδίζουμε για μισή ώρα και με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Τόσο για τις νέες αγορές όσο και για το ωράριο λειτουργίας (πιθανότερο 12.00 -17.00 μ.μ.) θα υπάρξει διάλογος με τους αρμόδιους φορείς.