ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H NotosCom απορροφά την Αιακός

Την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από τη NotosCom της εταιρείας Αιακός αποφάσισε μεταξύ άλλων η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας NotosCom Συμμετοχές A.E. Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε επίσης τη σύναψη ομολογιακών δανείων τριετούς διάρκειας, πληρωτέα κατά τη λήξη τους, επιτοκίου Euribor +1,15% με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μέχρι ποσού 15 εκατ. ευρώ και την EFG Eurobank Ergasias A.E. μέχρι ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.790.097,74 ευρώ, με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και αλλαγή.