ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τριετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Την εκπόνηση τριετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης με κυλιόμενη διάρκεια, που θα κινείται στο πλαίσιο της (ανανεωμένης) Στρατηγικής της Λισσαβώνας, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ). Από το βήμα της συνεδρίασης ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσης την ίδρυση Ινστιτούτου Ερευνας και Μελετών για τις μμε και αντίστοιχου Ινστιτούτου για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, ικανοποιώντας σχετικές προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ. O υπουργός δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα χρηματοδοτήσει τις μελέτες για τη σύσταση των δύο νέων Ινστιτούτων αλλά και τα πρώτα τους βήματα. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του ΥΠΑΝ για τις μμε περιλαμβάνονται επίσης:

– H δημιουργία Σώματος Συμβούλων Εμπειρογνωμόνων για τις μμε με αρμοδιότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από στελέχη επιχειρήσεων που έχουν συνταξιοδοτηθεί, κατά το πρότυπο παρόμοιων φορέων άλλων κρατών, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία. Επικεφαλής τίθεται ο κ. Σωτήρης Καρβούνης, πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς.

– H έκδοση έκθεσης υπό τον τίτλο «H κατάσταση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» που θα είναι κάτι ανάλογο με την ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα, που επιμελείται το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

– H συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία μέτρων διευκόλυνσης της μεταβίβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– H επεξεργασία σχεδίου κανονισμού για Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ενδυσης, Υπόδησης και Δέρματος που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

– H οριστικοποίηση της νέας δράσης του επιχειρηματικού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα για την ενίσχυση της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.