ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η πλειοψηφία της Εικόνα-Ηχος στην Expert Προμηθευτική

Μεταβιβάσθηκε χθες η πλειοψηφία της εισηγμένης Εικόνα-Ηχος στην εταιρεία Expert Προμηθευτική, η οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουσκουρίδα. Μέσω του X.A. πέρασε πακέτο 1.801.330 μετοχών της Εικόνα-Ηχος, στην τιμή των 0,35 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 34,5% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η Expert Προμηθευτική καθίσταται βασικός μέτοχος της εισηγμένης με ποσοστό 38,070%, ήτοι 1.985.370 μετοχές. H Expert Ελλάς είναι θυγατρική της Expert International που περιλαμβάνει στο δυναμικό της 16 εθνικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και συγκεκριμένα εταιρείες μέλη στις χώρες: Ελλάδα, Ελβετία, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, καθώς επίσης και τον εθνικό οργανισμό της Αργεντινής, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία. Αριθμεί συνολικά 8.000 σημεία λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε όλο τον κόσμο, με κύκλο εργασιών 16 δισ. Η Expert Ελλάς κατέχει ήδη ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 10,5% και στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση του μεριδίου σε 15%. Η Expert Ελλάς διαθέτει τις θυγατρικές:

– Expert Προμηθευτική, η οποία προήλθε από την απόσχιση του εμπορικού κλάδου της Expert.

– Ανάδρασις, εταιρεία ανάπτυξης δικτύου καταστημάτων ηλεκτρικών συσκευών.

– OIKOSET Α.Ε., εταιρεία επίπλου και επίπλου κουζίνας στην οποία συμμετέχει με 40%.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2004, ελεγμένες σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, η Expert Προμηθευτική είχε πωλήσεις ύψους 113,3 εκατ. και κέρδη προ φόρων ύψους 548,3 χιλ. Τα ίδια κεφάλαια στις 31.12.2004 ανέρχονταν στα 2,02 εκατ. Η Expert διαθέτει ήδη ένα δίκτυο καταστημάτων που αριθμεί 116 σημεία λιανικής πώλησης και μέσω αυτού έχει επιτύχει την κάλυψη του 85% του ελλαδικού χώρου με ομοιόμορφα και σύγχρονα καταστήματα, στα οποία απασχολούνται περίπου 1.000 εργαζόμενοι.

Μετοχικές αλλαγές στη FΟRΤΗnet

Οι μετοχικές αλλαγές δίνουν και παίρνουν στη FORTHnet εν μέσω της μάχης μεταξύ του βρετανικού Novator Fund και της Intracom για τον έλεγχο της εταρείας. Χθες, πακέτο 395.100 μετοχών της FORTHnet, που κατείχε το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ITE) Κρήτης πέρασε στη Novator. Το ποσοστό αυτό είχε περιέλθει προ ημερών στο ITE από την Κυπριακή Τράπεζα Ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ προχθές, δύο εκπρόσωποι της Novator τοποθετήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Πρόκειται για τους κ. Κων/νο Γόντικα και Bruce Mclnroy οι οποίοι εξελέγησαν μέλη του Δ.Σ. σε αναπλήρωση των παραιτηθέντων Χριστ. Ταουσιάνη και Giouseppe Panusa. Οι δύο τελευταίοι ήταν εκπρόσωποι της κυπριακής τράπεζας και της Telecom Italia, αντίστοιχα.