ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

O περίπλοκος κόσμος των Αμοιβαίων, των Repos και των ομολόγων

Το Αμοιβαίο Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού. Περιλαμβάνεται μεταξύ των ασφαλών επενδύσεων, ωστόσο είναι λίγο πιο σύνθετη, καθώς ο επενδυτής πρέπει να αποταθεί σε μία ΑΕΔΑΚ ή σε μία τράπεζα και να διαλέξει ένα από τα 30 αμοιβαία διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού που διαθέτει σήμερα η ελληνική αγορά. Μια διαδικασία απλή, αλλά όχι τόσο απλή όσο μία κατάθεση. Ωστόσο, παρά τα λίγα μέτρα παραπάνω που περπάτησε, ο καταθέτης δεν θα ικανοποιηθεί, καθώς οι αποδόσεις περιορίζονται στο 1,02% κατά μέσο όρο. Και αυτό γιατί αν έκανε την καλύτερη επιλογή μεταξύ των αμοιβαίων αυτής της υποκατηγορίας, επιβραβεύθηκε με αποδόσεις 1,5% από την αρχή του έτους, ενώ αν επέλεξε το τελευταίο σε απόδοση, τότε το κέρδος του ήταν μόλις 0,22%.

Ομολογιακά Εσωτερικού

Επίσης, μεταξύ των επενδύσεων χαμηλού ρίσκου. Ωστόσο, φέτος οι αποδόσεις είναι στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνες των προθεσμιακών καταθέσεων ή των απλών καταθέσεων ταμιευτηρίου. O μέσος όρος απόδοσης των 32 αμοιβαίων κεφαλαίων από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στο 1,67%, καθώς το πρώτο σε απόδοση αυξήθηκε από την αρχή του έτους κατά 5,09% και το τελευταίο κατά 0,29%. Βεβαίως, πρέπει να αναφερθεί ότι τα ομολογιακά αμοιβαία χάρισαν κέρδη τις προηγούμενες χρονιές και ήταν σαφώς ελκυστικότερα έναντι του ταμιευτηρίου.

Τα Repos

Με απόδοση 1,99% από την αρχή του έτους, τα repos ξεχωρίζουν στην κούρσα των αποδόσεων έναντι όλων των μορφών τραπεζικών καταθέσεων.

Πρόκειται για προϊόντα που προτιμώνται σε περιόδους σχετικά δύσκολες. Οταν δηλαδή, υπάρχουν νομισματικές κρίσεις, όταν υπάρχει φορολογική αβεβαιότητα ως προς τις καταθέσεις, όταν παρατηρείται μαζική φυγή από καταθέσεις, ακόμη και όταν οι τράπεζες εμφανίζουν έλλειψη ρευστότητας, όπως για παράδειγμα λόγω χορήγησης μεγάλου αριθμού δανείων. Δικαίως, λοιπόν τα repos αποκαλούνται και ανταγωνιστής των καταθέσεων.

Τα ομόλογα

Οι αποδόσεις σε ομόλογα από την αρχή του έτους είναι σαφώς υψηλότερες από τις παραπάνω μορφές επενδύσεων. Προϋπόθεση είναι ο επενδυτής να διακρατήσει τη θέση του για όλη τη διάρκεια του ομολόγου που επέλεξε. Αν επιθυμήσει να ρευστοποιήσει τη θέση του πριν από τη λήξη της επένδυσης, τότε θα «πάρει» το μέρος του τόκου που αντιστοιχεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, μείον κάποιας «ποινής» (penalty) που ωστόσο έχει συνυπολογισθεί στο επιτόκιο. Βεβαίως, στην περίπτωση που τα ομόλογα που κατέχει «τρέξουν», τότε σαφώς μπορεί να τα πουλήσει και να «πάρει» τα κέρδη του, παρά τη μικρή ποινή που θα επιβαρυνθεί. Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις σε ομόλογα ευνοούνται όταν το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά. O μέσος όρος απόδοσης των ετήσιων έντοκων ομολόγων διαμορφώνεται στο 2,10%. Συγκεκριμένα, τα ετήσια έντοκα ομόλογα 3 ετών έχουν επιτόκιο 2,35%, 5 ετών 2,7%, 7 ετών 3,02%, 10 ετών 3,44%, 15 ετών 3,66% και 20 ετών 3,79%.