ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Crown Hellas Can αποφασίζει σήμερα για την πώληση της εταιρείας Crownpak SRL

Σήμερα έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γ.σ. των μετόχων της Crown Hellas Can προκειμένου να εγκρίνει την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στη ρουμανική εταιρεία Crownpak SRL.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Οικονομικής Καθημερινής», το διοικητικό συμβούλιο της Crown Hellas Can από το καλοκαίρι έχει λάβει αυτή την απόφαση λόγω της συνολικής αποεπένδυσης του Ομίλου Crown από τη παραγωγή πλαστικών πωμάτων. H μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ρουμανικής επιχείρισης θα γίνει προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική PAI partners, η οποία είναι ιδιωτική επενδυτική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ευρώπη έναντι συνολικού ανταλλάγματος περίπου 9.500.000 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Crown Hellas Can πριν από 2 χρόνια, στις 15/11/04, είχε αποκτήσει το 100% των μετοχών της Crownpak SRL, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών πωμάτων για αναψυκτικά.

Η κίνηση αυτή υπαγορεύθηκε από τις συνέργειες που δημιουργούνταν με τον ανά τον κόσμο επιχειρηματικό κλάδο των πλαστικών πωμάτων της Crown Holdings Inc., η οποία είναι η απώτατη μητρική της Crown Hellas Can.

Στις 18 Αυγούστου 2005, η Crown Holdings Inc. ανακοίνωσε ότι συνήψε συμφωνία για την πώληση του ανά τον κόσμο επιχειρηματικού της κλάδου των Πλαστικών Πωμάτων σε επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η PAI partners.

Ως αποτέλεσμα αυτής της πώλησης, οι συνέργειες της Crown Hellas Can και η πρόσβασή της στην τεχνολογία των πλαστικών μέσω της συμμετοχής της στην Crownpak SRL δεν θα είναι διαθέσιμες πλέον. Οι προαναφερθείσες συναλλαγές τελούν υπό ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των κανονιστικών εγκρίσεων και άλλες συνήθεις αιρέσεις, και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο εντός του τρέχοντος έτους.

Η Crown Hellas Can Α.Ε. κατέχει ηγετική θέση στην προμήθεια ειδών συσκευασίας με εργοστάσια στην Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία. Τη διεύρυνση του σκοπού της με παράλληλη τροποποίηση των αντίστοιχων καταστατικών ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Crown Hellas Can, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2005. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως σκοπός της Crown Hellas Can είναι η βιομηχανική παραγωγή, εμπορία και εισαγωγή ειδών συσκευασίας κάθε μορφής και είδους, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πρώτων υλών.

Επίσης, στον σκοπό περιλαμβάνεται η αντιπροσώπευση ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που διαθέτουν παρόμοια ή και συναφή είδη, καθώς και η εισαγωγή, εμπορία και εκμετάλλευση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής ειδών συσκευασίας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω εταιρικών σκοπών η Crown Hellas Can έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να συμμετέχει με οποιαδήποτε νομική σχέση σε άλλες επιχειρήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπής και αλλοδαπής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, με όμοιους ή και παρεμφερείς σκοπούς, ώς και να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα υπέρ θυγατρικών της εταιρειών.