ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνένωση δυνάμεων

Στη συνένωση των δυνάμεων των ιχθυοκαλλιεργειών Σελόντα και Interfish στρέφονται οι διοικήσεις των δύο εταιρειών, υπογράφοντας προσύμφωνο αγοράς της δεύτερης από την πρώτη.

Συγκεκριμένα, η Σελόντα με τους βασικούς μετόχους της Interfish κ.κ. Τζαβές Γιώργος και Τζαβές Σπύρος, υπέγραψαν προσύμφωνο που προβλέπει την αγορά ποσοστού 49,83%, απόφαση που τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις (οικονομικό και νομικό έλεγχο).

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Σελόντα αναδεινύεται ως βασικός μέτοχος της Interfish, καθώς οι δύο βασικοί μέτοχοι της δεύτερης κατέχουν από 26,3% έκαστος, επίσης 26,3% ελέγχει ο κ. Γαλάνης Φώτιος, ενώ ποσοστό 4,05% κατέχει και ο κ. Κων. Προβίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Σελόντα υπέγραψε προσύμφωνο για την αγορά του 75% της εταιρείας Υδατοκαλλιέργειες Κορωνίς.