ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπλόκο της Ε.Ε. σε δύο σήραγγες της ΕΡΓΟΣΕ

Με διακοπή της χρηματοδότησης απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ΕΡΓΟΣΕ, με αφορμή καταγγελίες για όσα συνέβησαν σε δύο διαγωνισμούς κατασκευής σιδηροδρομικών σηράγγων. Πρόκειται για τους διαγωνισμούς που αφορούν την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου, προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ, και της σήραγγας Τραπέζης Πλατάνου, προϋπολογισμού 100,5 εκατ. ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι προσφορές των προσωρινών αναδόχων δεν έγιναν δεκτές για πανομοιότυπους τυπικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί ενστάσεις, οι οποίες ευδοκίμησαν, για τις εγγυτικές επιστολές που είχαν καταθέσει. Η Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητεί από την ΕΡΓΟΣΕ να μην προχωρήσει στην υπογραφή των δύο συμβάσεων και να απαντήσει επί των καταγγελιών.