ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερα έργα εξυγίανσης του εμπορίου και διαφάνειας στους διαγωνισμούς

Στην τελική ευθεία το νέο σύστημα δημοσίων προμηθειών, απ’ το οποίο η κυβέρνηση προσβλέπει στην ενίσχυση της διαφάνειας, στον δραστικό περιορισμό της κρατικής σπατάλης, στη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις, στην ενημέρωση και στη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ), ξεκινάει η αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν από τέσσερις κοινοπραξίες και τρεις μεμονωμένες επιχειρήσεις, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση επί των τεχνικών προδιαγραφών. Τούτο, μαζί με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αποτελούν τα σημαντικότερα έργα του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επίσης «τρέχει» το Παρατηρητήριο Τιμών, το Παρατηρητήριο Σημάτων, ενώ μέσα στον μήνα προκηρύσσει το Παρατηρητήριο Εμπορίου. O συνολικός προϋπολογισμός όλων αυτών των έργων πληροφορικής πλησιάζει τα 22 εκατ. ευρώ.

Ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε στις 27 Απριλίου και συνολικά προσφορές κατέθεσαν 15 επιχειρήσεις -κορυφαία ονόματα της αγοράς- εκ των οποίων οι 12 μέσω τεσσάρων κοινοπραξιών. «H αξιολόγηση των προσφορών προχωράει και ώς τον Νοέμβριο πιστεύω ότι θα έχει γίνει η συμβασιοποίηση», αναφέρει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο οποίος δηλώνει ικανοποιημένος για την αριθμητική συμμετοχή στον διαγωνισμό, αλλά «ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε ούτε μία ένσταση στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου».

Οι διαβουλεύσεις για τη θέσπιση των προδιαγραφών υπήρξαν εξαντλητικές, συνεχίζει, «ώστε να μην φωτογραφηθεί κανείς ή έστω υπάρξει υπόνοια γι’ αυτό». Οι προδιαγραφές αποτέλεσαν αντικείμενο συνεργασίας ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, υπηρεσιακών παραγόντων και παραγόντων της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ μελετήθηκαν τα εναλλακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν διάφορες χώρες (Δανία, Φινλανδία, Ιταλία), καθώς και οι λειτουργικές απαιτήσεις που θέτει η E.E. Επιπλέον, κατά την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης των προδιαγραφών προσκλήθηκαν ο Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ) μαζί με δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα επιχειρήσεις πληροφορικής για πρώτες απόψεις και σχόλια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί, η διάρκεια υλοποίησης του έργου προβλέπεται 19μηνη, θα ακολουθήσει εξάμηνη πιλοτική λειτουργία μετά το πέρας της οποίας το σύστημα θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Εντός του 2008 επιδιώκεται να γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Ολα τα σχετικά με τους διαγωνισμούς έγγραφα θα μπορούν με την ολοκλήρωση του έργου να υποβάλλονται ή και να δημοσιοποιούνται ηλεκτρονικά (π.χ. προδιαγραφές, προσφορές). H ηλεκτρονική διενέργεια των διαγωνισμών πιστεύεται ότι θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις ενστάσεις επί του διαδικαστικού μέρους των διαγωνισμών και στην επιτάχυνση της διαδικασίας εκτέλεσής τους, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατή η πλήρης και συστηματική καταγραφή όλων των δεδομένων των δημοσίων προμηθειών με δυνατότητα ανάλυσης των απολογιστικών στοιχείων, γεγονός που αυξάνει τη διαφάνεια του συστήματος. Εν τω μεταξύ, σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα κρατικών προμηθειών για το τρέχον έτος, το ύψος του οποίου θα είναι χαμηλότερο έναντι του προηγούμενου έτους. Το μέχρι σήμερα εγκεκριμένο πρόγραμμα φθάνει το 1,5 δισ. ευρώ και τελικώς υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2,5-3 δισ. ευρώ.

Εμπορικό Μητρώο

Θέμα χρόνου θεωρεί ο γενικός γραμματέας Εμπορίου την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την ανάδειξη του αναδόχου για το έργο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), συνολικού προϋπολογισμού 796.111 ευρώ, που αποτελούσε πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας. Το ΓΕΜΗ χαρακτηρίζεται επίσης ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην προσπάθεια εξυγίασης του εμπορίου, βοηθώντας στην ασφάλεια των συναλλαγών και διευκολύνοντας την έναρξη και άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ταχύτητα και απλές διαδικασίες. Το ΓΕΜΗ θα συγκεντρώσει όλα τα αρχεία που αφορούν τις επιχειρήσεις, που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορους τομείς, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου. Θα περιέχει έγκυρα και επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί βρίσκεται το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για το Παρατηρητήριο Τιμών, οι οποίες έχουν καθυστερήσει αρκετά. Ενστάσεις για τεχνικά/τεχνολογικά θέματα είχαν υποβληθεί από εταιρείες στο υπουργείο, ενώ μία προσέφυγε στο ΣτΕ. Με την κοινοποίηση της απόφασης, το έργο θα προχωρήσει, αφού η τεχνολογική αξιολόγηση των προσφορών -που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι- έχει ήδη γίνει. Το έργο προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ πιστεύεται ότι θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή για τα επίπεδα τιμών, έχοντας ένα αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης για την αξία διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων δικτύων διανομής. Βεβαίως, από τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί, είναι κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί από τους καταναλωτές, αφού η διείσδυση του Internet είναι πολύ περιορισμένη. Το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τη διάχυση της πληροφορίας που θα συγκεντρώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών και με άλλους τρόπους (π.χ. μέσω ανακοινώσεων ή τηλεοπτικών δικτύων). Οταν το Παρατηρητήριο ολοκληρωθεί, θα δίνει τις τιμές από 25 πόλεις της χώρας για 500 είδη, με τις τιμοληψίες να γίνονται σε 90 λαϊκές, 71 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία. Επιπλέον, θα καλύπτει και τον τομέα των υπηρεσιών καταγράφοντας τις τιμές για 740 υπηρεσίες.

Παρατηρητήριο Σημάτων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για το Παρατηρητήριο Σημάτων, προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ άμεσα πρόκειται να δοθεί σε διαβούλευση και να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός και για το Παρατηρητήριο Εμπορίου, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ. Στο Παρατηρητήριο Σημάτων θα συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα για τα εμπορικά σήματα, ενώ το Παρατηρητήριο Εμπορίου θα αποτελεί βάση δεδομένων και ανάλυσης για το σύνολο του κλάδου του εμπορίου και των υπηρεσιών περιλαμβάνοντας στοιχεία και για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών.