ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σιούφας: Αντιστράφηκε η αρνητική πορεία

Αναστροφή της αρνητικής πορείας της ανταγωνιστικότητας της χώρας, καταγράφεται στην τελευταία έρευνα Παγκόσμιας Επετηρίδας για την Ανταγωνιστικότητα World Competitiveness Yearbook 2006 του International Institute for Management Development (IMD). Για πρώτη φορά από το 2001, η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της στη συνολική διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, ανεβαίνοντας κατά 8 θέσεις σε σχέση με πέρυσι. H άνοδος που παρουσίασε η χώρα στον δείκτη του IMD που είναι ένας απο τους δύο κύριους δείκτες που μετρούν τη διεθνή ολική ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση που παρουσίασε η χώρα μας σε όλους σχεδόν τους επιμέρους δείκτες της έκθεσης.

«Μετά από 5 χρόνια συνεχούς πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δείκτη του IMD, η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2006 όχι μόνο καταφέρνει να σταματήσει την έντονα πτωτική πορεία, αλλά να βελτιώνει τη θέση της κατά 8 ολόκληρες θέσεις», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Δ. Σιούφας, μετά τη δημοσίευση της έρευνας.

Αναλυτικότερα, στην έρευνα εμφανίζεται ότι, ενώ πέρυσι η Ελλάδα κατελάμβανε την 50ή θέση μεταξύ 60 χωρών και περιφερειών, φέτος ανήλθε στην 42η θέση -θέση την οποία κατείχε και το 2002- μεταξύ 61 χωρών και περιφερειών. Ετσι, η χώρα μας ξεπέρασε στην κατάταξη, σε σχέση με πέρυσι, χώρες όπως η Πορτογαλία, η Τουρκία, η Νότια Αφρική, και η Ιορδανία.