ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθηλώθηκε η αγορά του leasing

Για πρώτη φορά έπειτα από μία πολυετή πορεία δυναμικής ανάπτυξης, η αγορά του leasing πέρυσι διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα -έστω και οριακά- σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφήνοντας πίσω τους ρυθμούς ανάπτυξης του 15-20% που «έτρεχε» τα προηγούμενα χρόνια.

Ο τζίρος πραγματοποιήθηκε κυρίως από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες κυριαρχούν στην αγορά, πιέζοντας τα μερίδια των μικρότερων επιχειρήσεων leasing.

Αναλυτικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών ως προς τις νέες συμβάσεις που υπεγράφησαν στη διάρκεια του 2005 ανήλθε στα 2,36 δισ. ευρώ έναντι 2,36 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2004.

Από τα κεφάλαια αυτά το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε τις συμβάσεις ακινήτων οι οποίες ανήλθαν σε 1,19 δισ. ευρώ έναντι 1,16 δισ. ευρώ το 2004, ακολούθησαν οι εργασίες που αφορούσαν leasing μηχανημάτων, το συνολικό ποσό των οποίων ήταν 420,6 εκατ. ευρώ έναντι 468,7 εκατ. ευρώ το 2004 και στην τρίτη θέση έρχεται ο κλάδος των επιβατικών αυτοκινητών, που αύξησε τις νέες συμβάσεις του 275 εκατ. ευρώ από 271,98 εκατ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος. Ανοδικά κινήθηκε και ο εξοπλισμός γραφείου που «έφερε» πέρυσι νέες συμβάσεις 99,2 εκατ. ευρώ από 86,75 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαγγελματικά οχήματα μείωσαν τα έσοδά τους στα 252,4 εκατ. ευρώ από 258,16 εκατ. ευρώ το 2004.

Μεγάλη υποχώρηση είχε και η αξία των νέων συμβάσεων από τον κλάδο «Λοιπές Συμβάσεις», που το 2005 ήταν ο πιο ισχνός της αγοράς leasing, με νέο τζίρο 89 εκατ. ευρώ από 114,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Από τους κλάδους της οικονομίας μεγαλύτερη χρήση του leasing έκανε πέρυσι εκείνος των υπηρεσιών, πραγματοποιώντας συνολικό τζίρο 877,8 εκατ. ευρώ από 913,7 εκατ. ευρώ το 2004, ακολουθεί το εμπόριο με νέες συμβάσεις συνολικού ύψους 736,5 εκατ. ευρώ από 814,5 εκατ. ευρώ, ενώ η βιομηχανία προτελευταία στη λίστα αύξησε τις επενδύσεις μέσω leasing, με το ποσό αυτό να ανέρχεται στα 465,9 εκατ. ευρώ από 414,17 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες περιορίστηκαν στα 245 εκατ. ευρώ.

Οπως προκύπτει και από τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων, οι μεγάλες συμβάσεις άνω των 10 ετών και οι οποίες αφορούν μόνο leasing ή sale and leaseback ακινήτων, συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ετσι, οι νέες εργασίες από συμβάσεις άνω της δεκαετίας ενισχύθηκαν ελαφρώς και ανήλθαν στο 1,2 δισ. ευρώ από το 1,15 δισ. ευρώ το 2004, εκείνες που είχαν διάρκεια 4-5 ετών στα 617,2 εκατ. ευρώ από 623,4 εκατ. ευρώ, της περιόδου έως τρία χρόνια είχαν συνολικό τζίρο 328,3 εκατ. ευρώ από 404,5 εκατ. ευρώ και τελευταίες βρέθηκαν οι συμβάσεις από 6-9 έτη που κατά βάση αφορούν τα επαγγελματικά οχήματα και ανήλθαν στα 182,6 εκατ. ευρώ από 177 εκατ. ευρώ.

Οπως προκύπτει από τη γεωγραφική κατανομή των συμβάσεων, το leasing είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο στην πρωτεύουσα, όπου πραγματοποιήθηκαν πέρυσι νέες συμβάσεις συνολικής αξίας 1,58 δισ. ευρώ από 1,6 δισ. ευρώ, ακολουθεί η συμπρωτεύουσα με συνολικό τζίρο 355,7 από 346,3 εκατ. ευρώ, η Κεντρική Ελλάδα με 150,2 εκατ. ευρώ από 150,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με leasing στην υπόλοιπη ελληνική περιφέρεια ανήλθαν στα 243,2 εκατ. ευρώ από 243,9 εκατ. ευρώ.

Από τις 14 εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, τον μεγαλύτερο τζίρο ως προς τις νέες συμβάσεις πραγματοποίησε πέρυσι η Euro Leasing, συνολικής αξίας 460,26 εκατ. ευρώ, ακολουθεί η Κύπρου Leasing με 420,26 εκατ. ευρώ, η Alpha Leasing με 360,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς Leasing με νέες συμβάσεις αξίας 350,1 εκατ. ευρώ.