ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

Δεκαπέντε χρόνια μετά τις πρώτες δειλές απόπειρες, η επέκταση εκτός των ορίων της ελληνικής αγοράς αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής τουλάχιστον των περισσοτέρων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα τρόφιμα και στα ποτά. Αλλωστε η εξωστρέφεια, είτε με εξαγωγές είτε με άμεσες επενδύσεις, θεωρείται πλέον το «κλειδί» για την επίτευξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης, απαγκιστρώνοντας τις εταιρείες από τα περιορισμένα όρια της ελληνικής αγοράς. Το ενδιαφέρον για παραγωγικές επενδύσεις εξακολουθούν να συγκεντρώνουν οι περιοχές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στις εξαγωγές τυποποιημένων τροφίμων οι εταιρείες δοκιμάζουν στις αντοχές και στις λεγόμενες δύσκολες αγορές τόσο της Δυτικής Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ.