ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προ των πυλών του Χ.Α. το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Μαΐου, ξεκινά η δημόσια εγγραφή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια εγγραφή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου και το εύρος των τιμών εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 13 ευρώ ανά μετοχή. Στο ευρύ επενδυτικό κοινό θα διατεθεί το 30% των μετοχών του TT (περίπου 42,26 εκατ. μετοχές), ενώ ποσοστό 1,24% θα διατεθεί στους εργαζομένους του TT. Επιπλέον ποσοστό 3,6% θα χρησιμοποιηθεί ως εξισορροπητικό εργαλείο (greeshoe) για τον τελικό προσδιορισμό της τιμής διάθεσης. Επίσης, προβλέπεται η παροχή κινήτρου διακράτησης στους ιδιώτες για 6 μήνες θα είναι μία νέα δωρεάν για κάθε 10.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα του ΤΤ για το 2005, σημειώνεται ότι τα στεγαστικά δάνεια σημείωσαν αύξηση 25,66%, ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν στο ποσό των 9.953,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,32%.