ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια σε Κεφαλονιά – Ζάκυνθο

Στην προώθηση ενός νέου προγράμματος δανειοδοτήσεων για τους επαγγελματίες των νομών Κεφαλληνίας και Ζακύνθου που επλήγησαν από τις πρόσφατες ζημιές, προχώρησε η Efg Eurobank. Το πρόγραμμα ισχύει για αιτήσεις που θα υποβληθούν στα τοπικά καταστήματα μέχρι και το τέλος Ιουνίου και απευθύνεται σε επαγγελματίες και MME με κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι ανοιχτό επαγγελματικό δάνειο, δάνεια για επαγγελματική στέγη και εξοπλισμό, χρηματοδότηση επιταγών και leasing, τα οποία προσφέρονται με προνομιακό επιτόκιο και δωρεάν ασφάλεια ζωής. Η διάρκεια αποπληρωμής για κεφάλαια κίνησης και για επαγγελματικό εξοπλισμό είναι μέχρι 20 χρόνια και για επαγγελματική στέγη μέχρι 25 χρόνια, ενώ παρέχεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος, είτε στην πληρωμή τόκων και κεφαλαίου είτε στην πληρωμή κεφαλαίου με καταβολή μόνο τόκων.