ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις 60 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια επισκέπτες για το Attica

Σε 60 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., η οποία λειτουργεί το πολυκατάστημα «Attica the department store», στο κέντρο της Αθήνας, κατά την πρώτη χρήση του, από 7 Απριλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006. Ακόμη, το διάστημα μεταξύ 12 Φεβρουαρίου 2004 και 31 Δεκεμβρίου 2005, η εταιρεία πέτυχε κέρδη προ φόρων συνολικού ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει τα θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση του πολυκαταστήματος με νέα προϊόντα καθώς και στη διείσδυση σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, όπως οι τουρίστες. Θετική υπήρξε εξάλλου η πορεία του πολυκαταστήματος και κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ ειδικά ο μήνας Απρίλιος κατέγραψε αυξημένες πωλήσεις κατά 30% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2005. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως η αύξηση των πωλήσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αυξάνοντας περαιτέρω τόσο την πελατειακή του βάση όσο και την επισκεψιμότητά του. Το Attica διαθέτει περισσότερα από 300 shops-in-a-shop, 800 διαφορετικά brand names σε ίδιες τιμές με την υπόλοιπη αγορά και απασχολεί 1.000 άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι, από την έναρξη της λειτουργίας του, το επισκέφθηκαν περισσότερα από 2 εκατ. άτομα.