ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετά τον ΟΣΕ και η ΕΘΕΛ υπέγραψε διετή σύμβαση για αυξήσεις της τάξεως 10,9%

Μια ακόμη διετής σύμβαση υπεγράφη προχθές μεταξύ της διοίκησης της ΕΘΕΛ (μπλε λεωφορεία) και του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, με την οποία οι εργαζόμενοι εξασφαλίζουν αυξήσεις της τάξεως του 10,9%, η επιχείρηση εργασιακή ειρήνη και νέο μοντέλο μισθών. Αν και τα μισθολογικά κλιμάκια προσαυξάνονται κατά 3% από την 1-1-2006 και κατά 4% από 1-1-2007 οι τελικές αυξήσεις της διετίας θα προσεγγίσουν το 11%, καθώς στα νέα κλιμάκια ενσωματώθηκαν βασικά επιδόματα και η ATA, σύμφωνα με μοντέλο το οποίο πρότεινε η PWC. H ένταξη των εργαζομένων της ΕΘΕΛ στα νέα μισθολογικά κλιμάκια θα γίνει σε δύο φάσεις, ώστε το κόστος της ενσωμάτωσης επιδομάτων και ATA να κατανεμηθεί στα οικονομικά έτη 2006 και 2007.

Οι νέοι βασικοί μισθοί που καλύπτουν κατηγορίες του προσωπικού κίνησης, αλλά και του βοηθητικού προσωπικού ξεκινούν από 865 ευρώ τον μήνα και διαμορφώνονται σε 1.556 ευρώ στο τελευταίο 41ο κλιμάκιο, το οποίο όταν εξαντλείται θα προσαυξάνεται κατά 20 ευρώ ετησίως.

Για όσα επιδόματα δεν ενσωματώθηκαν στους βασικούς μισθούς, προβλέπονται νέοι συντελεστές, ενώ δεν άλλαξαν όροι προηγούμενων συμβάσεων μέσω των οποίων έχει θεσπιστεί ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.

Τη διετή σύμβαση υπογράφουν ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΘΕΛ κ. Μιχάλης Σακκάς και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και θυγατρικών Αλέξανδρος Κομίνης και ο γενικός γραμματέας Μιχάλης Λιαγούρης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΘΕΛ κ. Μιχάλης Σακκάς δήλωσε στην «K» ότι έπειτα από διαπραγματεύσεις ενός μήνα, καταλήξαμε σε μια έντιμη συμφωνία που αφενός εξασφαλίζει τα συμφέροντα της επιχείρησης και αφετέρου κινείται στο πλαίσιο της κυβερνητικής οδηγίας ως προς τις εισοδηματικές αυξήσεις. Είναι σημαντική τομή, είπε ο κ. Σακκάς, η ενσωμάτωση επιδομάτων στον βασικό μισθό γιατί εξασφαλίζει διαφάνεια στο μισθολόγιο, ενώ σημαντικό μέτρο είναι η αποδοχή από την πλευρά του συνδικάτου για τη διαχείριση του προσωπικού κίνησης μέσω συστήματος μηχανογράφησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 4 § 3 συνιστάται Ταμείο Αρωγής για τα μέλη του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ και των θυγατρικών, με πόρους που θα εισφέρουν μηνιαίως οι εργαζόμενοι και η εταιρεία, με την εισφορά της τελευταίας να μην υπερβαίνει το 0,2% επί των μηνιαίων τακτικών αποδοχών.