ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα μέτρα για τη θωράκιση των ΑΕΕΧ

Στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε το α΄ δεκαήμερο του Μαΐου το συνολικό ενεργητικό των 11 επενδυτικών εταιρειών. Το μέγεθος αυτό στο τέλος Απριλίου ήταν 391 εκατ. ευρώ, ενώ τον Μάρτιο ήταν 388 εκατ. ευρώ.

Παρά τη σταθερά ανοδική πορεία που διαγράφει ο κλάδος κατά τους τελευταίους μήνες, το στίγμα του, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στο Χρηματιστήριο, παραμένει αδύναμο. Πέραν των τάσεων συρρίκνωσης που τον διακρίνουν και οι οποίες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, υπάρχουν φορολογικά και νομικά θέματα, τα οποία εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξή του και για τα οποία η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) έχει θέσει υπ’ όψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιστολή με τις προτάσεις της. Στόχος είναι η θέσπιση νέων μέτρων, που αφ’ ενός θα θωρακίσουν τις AEEX και αφ’ ετέρου θα συμβάλουν στην επάνοδό τους στο επενδυτικό προσκήνιο.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η ΕΘΕ είναι η θέσπιση αποταμιευτικών λογαριασμών σε AEEX αλλά και αμοιβαία κεφάλαια με αντίστοιχη παροχή φορολογικών κινήτρων υπό τη μορφή συμπληρωματικής ασφαλιστικής κάλυψης στο πλαίσιο της λειτουργίας του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος. Επιπλέον, προτείνει να λειτουργήσουν οι AEEX ως ακόμη ένα επενδυτικό εργαλείο σε οργανισμούς, όπως OTA και εκκλησίες, οι οποίοι θα τοποθετήσουν σε αυτές μέρος των αποθεματικών τους προσβλέποντας και στις μερισματικές αποδόσεις.

Ακόμη ένα θέμα που θίγει η ΕΘΕ, είναι η έκδοση της απαιτούμενης κανονιστικής απόφασης, ώστε να εφαρμοσθεί ο νόμος που προβλέπει τη δυνατότητα των AEEX να δανείζονται έως και το 35% του χαρτοφυλακίου τους για υλοποίηση νέων επενδύσεων. Αλλο αίτημα είναι να επιτραπεί στις AEEX να επενδύουν σε hedge funds και funds of hedge funds.

Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό αποτελούν έναν παραδοσιακό κλάδο που πλέον έχει κερδίσει τη θέση του στην αγορά και δεν εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μέγεθός του. Ωστόσο, έχουν διαφορετικό προφίλ, καθώς κατά κανόνα είναι επενδυτικές ειδικού σκοπού που εισέρχονται σε ειδικού σκοπού ενεργητικά και έχουν εξειδίκευση είτε γεωγραφικά είτε κλαδικά.

Οπως αναφέρει ο κ. Δημήτρης Κατσαμπέκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Συμβούλων Διακινδύνευσης «Areiscon & Συνεργάτες», «αποτελούν κλειστά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία μάλιστα προφυλάσσονται από το μεγάλο πρόβλημα των discounts, καθώς βάσει νόμου έχουν τη δυνατότητα στην περίοδο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου, που οι τιμές είναι σχετικά χαμηλότερες, να επαναγοράζουν μετοχές με discounts. Είναι λοιπόν αμοιβαία κεφάλαια, ενώ εδώ είναι ανώνυμες εταιρείες που επιβαρύνονται από τους περιορισμούς που προβλέπει η σχετική νομοθεσία».