ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία ΤΕΜΠΜΕ και εταιρειών leasing

Στη συνεργασία με το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) στρέφονται οι εταιρείες Leasing, οι οποίες έχουν επεξεργαστεί το σχέδιο σύμβασης που έχει προταθεί από τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Με τη θετική -όπως προβλέπεται- κατάληξη της συζήτησης μεταξύ του ΤΕΜΠΜΕ και των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, ουσιαστικά ανοίγεται ο δρόμος προς τις μικρού μεγέθους ή τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που τους προσφέρει το leasing.

Σήμερα υπολογίζεται ότι οι εταιρείες αυτής της κατηγορίας, αποτελούν το 96% του επιχειρείν στον ελλαδικο χώρο. Σημειώνεται ότι μικρές θεωρούνται εκείνες που έχουν ετήσιο τζίρο έως 10 εκατ. ευρώ και απασχολούν έως 49 άτομα, ενώ πολύ μικρές όσες έχουν τζίρο κάτω των 2 εκατ. ευρώ και το προσωπικό τους δεν υπερβαίνει τα 9 άτομα.

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες leasing θα αποκτήσουν ένα προστατευτικό κέλυφος, έναντι επισφαλών συμβάσεων. Και αυτό, γιατί το ΤΕΜΠΜΕ, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προσφέρει εξασφάλιση στην εταιρεία leasing ποσοστού από 60%-80% της σύμβασης. Οπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, η σύμβαση με το ΤΕΜΠΜΕ δεν εμποδίζει τις εταιρείες leasing να απορρίψουν κάποια αίτηση για χρηματοδότηση, εφόσον κρίνουν ότι ο επιχειρηματίας δεν πληροί τα κριτήρια φερεγγυότητας που απαιτούνται.

Ενα επιπλέον πλεονέκτημα που επισημαίνει ο πρόεδρος της Ενωσης Εταιρειών Leasing, κ. Αρης Μαζαράκης, είναι ότι: «H χρηματοδότηση και γενικά η πιστοδότηση μιας επιχείρησης που καλύπτεται με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ, απολαμβάνει χαμηλότερη κεφαλαιακή στάθμιση ως προς τα δεδομένα της Βασιλείας II». Στο ερώτημα για το ποια θα είναι η οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών Leasing προς το ΤΕΜΠΜΕ, δεδομένου ότι αυτή θα μετακυλιστεί στον πελάτη, ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ κ. Δημήτρης Αλέπης εξηγεί ότι: «H εταιρεία leasing υποχρεούται να καταβάλει στο ΤΕΜΠΜΕ μία προμήθεια 1% επί της αξίας της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό κρίνεται από την αγορά ως χαμηλό, ιδίως αν συγκριθεί με μία μέση προμήθεια 1,2% που θα καταβάλουν σε κάποια τράπεζα αν χρειαστεί να προσημειωθεί κάποιο ακίνητο πριν από την υπογραφή μιας νέας εργασίας».