ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 38,6 εκ. ευρώ οι ασφαλιστικές της Eurobank

Αύξηση κατά 27% στα 38,6 εκατ. ευρώ, σημείωσαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων των ασφαλιστικών εταιρειών της Eurobank, Efg Eurolife ΑΕΑΖ και Eurolife ΑΕΓΑ. Οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς ομίλους της αγοράς με ισχυρή ανάπτυξη των εργασιών, που το 2005 παρουσίασε αύξηση κατά 44% σε σχέση με το 2004, φθάνοντας τα 386 εκατ. ευρώ σε καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα. Και οι δύο εταιρείες διατηρούν υψηλή αποθεματοποίηση και τα ίδια κεφάλαια υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας κατά 118% περίπου. Ειδικότερα η Efg Eurolife ΑΕΑΖ κατέχει την πρώτη θέση στις ασφαλίσεις ζωής με μερίδιο αγοράς 19% και η παραγωγή ασφαλίστρων διαμορφώθηκε στα 366 εκατ. ευρώ, ενώ η παραγωγή της Efg Eurolife ΑΕΓΑ, σημείωσε άνοδο κατά 26% και διαμορφώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ.