ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν 154 παραβάσεις στις λαϊκές αγορές

Συνολικά 154 παραβάσεις διαπίστωσαν οι ελεγκτές του υπουργείου Ανάπτυξης στις λαϊκές αγορές το τελευταίο δίμηνο. Οπως αναφέρει ο κ. Παπαθανασίου, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι παραβάτες παραπέμφθηκαν για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά. Οι περισσότερες παραβάσεις σχετίζονταν με τη στέρηση δελτίου αποστολής, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση και δηλωμένο υπάλληλο, αυθαίρετη τοποθέτηση πάγκου, αδήλωτα προϊόντα, στέρηση ή λήξη παραγωγικής αδείας. Οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται κυμαίνονται ανά περίπτωση από 200 έως 600 ευρώ.

Αλμα η Eurobank Properties

H υψηλή αύξηση της κερδοφορίας αλλά και η περιορισμένη ενίσχυση των εσόδων χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα της Eurobank Properties για το πρώτο τρίμηνο του 2006, όπως αυτά αποτιμώνται βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα καθαρά κέρδη του διαστήματος Ιανουαρίου-Μαρτίου διαμορφώθηκαν στα 2,88 εκατ. ευρώ, έναντι 1,04 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, εμφανίζοντας δηλαδή αύξηση κατά 176,6%. Τα προ φόρων κέρδη ενισχύθηκαν κατά 40,2% φθάνοντας στα 3,11 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της Eurobank Properties για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 4,31 εκατ. και ήταν αυξημένα κατά 4,45% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2005. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή. Η γενική συνέλευση της Eurobank Properties θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου.

Νexus: η σχέση ανταλλαγής

Την απορρόφηση της Interinvest και τη σχέση ανταλλαγής ενέκρινε η γενική συνέλευση της Nexus Επενδυτική. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ομόφωνα ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.7.2005, η οποία αποτελεί την ημερομηνία μετασχηματισμού της συγχώνευσης. Παράλληλα, εγκρίθηκαν οι σχέσεις ανταλλαγής, σύμφωνα με τις οποίες οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας θα λαμβάνουν 0,3735037812 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας, ονομαστικής αξίας 2 ευρώ για κάθε μία παλαιά μετοχή ονομαστικής αξίας 0,76 ευρώ, ενώ οι μέτοχοι της απορροφούμενης θα λαμβάνουν 0,6670589333 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφούσας ονομαστικής για καθεμιά παλαιά μετοχή της απορροφούμενης, ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ.

Βάρδας: ανοδικά μεγέθη

Αυξημένα μεγέθη παρουσιάζει η Βάρδας ΑΕΒΕΕ το πρώτο τρίμηνο της χρήσης. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 10,9%, αγγίζοντας τα 12,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο φέτος από 11,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ενισχύθηκαν κατά 38,3%, αγγίζοντας τα 1,01 εκατ. ευρώ από 0,73 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005. Η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει την αύξηση των μεγεθών της στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, στο οποίο προστέθηκαν συνολικά έξι νέα καταστήματα το 2005. Ετσι, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, για τη χρήση του 2005, έναντι 0,13 ευρώ την περσινή χρήση, αυξημένο κατά 15,4%. Μέσα στο 2006 θα λειτουργήσουν δύο νέα καταστήματα Vardas, στη Γλυφάδα και στο κέντρο της Αθήνας, και τρία καταστήματα BCBG MaxAzria, στη Γλυφάδα, την Κηφισιά και το πολυκατάστημα Notos Galleries στην Αθήνα.

Fashion Box: σημαντική βελτίωση

Ανοδικά κινήθηκαν τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου εταιρειών FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2006. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,3%, στα 6,5 εκατ. ευρώ φέτος από 5,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ τα μεν κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 17,7%, αγγίζοντας τις 940.000 ευρώ, έναντι 799.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τα δε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 489.000 ευρώ το πρώτο τρίμηνο φέτος από 447.000 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι· επίσης, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 741.000 ευρώ έναντι 665.000 ευρώ πέρυσι. Για τη χρήση 2006 εκτιμάται ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ανέλθουν σε 23,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,1% έναντι του 2005, τα λειτουργικά κέρδη στα 2,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29,6% και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων στις 790.000 ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με τη χρήση 2005.

Sprider: το ενδιαφέρον εκτός

Στις αγορές της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας εστιάζεται το ενδιαφέρον της εταιρείας SPRIDER ΑΕΒΕ, όπως γνωστοποίησε χθες η εισηγμένη με επιστολή της προς το Χ.Α. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο έρευνας για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου σε μία από τις προαναφερθείσες αγορές, ενώ το κατάστημα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η επίδραση της δραστηριότητας αυτής θα είναι περιορισμένη στα μεγέθη της εταιρείας το 2006, καθώς το νέο σημείο πώλησης θα λειτουργήσει πιλοτικά και θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω επέκτασης του δικτύου λιανικών πωλήσεων της εταιρείας εκτός Ελλάδος. Το πρώτο τρίμηνο του 2006 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της SPRIDER ανήλθε σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 9,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2005, αυξημένος κατά 45%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 412.000 ευρώ έναντι 243.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για το 2006 αναμένεται ανάπτυξη με ρυθμούς της τάξεως του 20%.

Profile: αύξηση πωλήσεων

Αύξηση 542% κατέγραψαν τα καθαρά αποτελέσματα της Profile για το πρώτο τρίμηνο του 2006, αποτυπώνοντας την υψηλή αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου περιλαμβάνουν άνοδο των πωλήσεων κατά 62,6%, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2006, καθώς προσδιορίστηκαν σε 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 2,06 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας αυξήθηκαν με χαμηλότερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων και τόκων να σημειώσουν αύξηση κατά 259% και να φτάσουν τα 0,5 εκατ. ευρώ.