ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαΐλλης: Στόχος, αύξηση κερδών 25% έως το 2008

Ο πρόεδρος του φερώνυμου ομίλου Μιχαήλ Μαΐλλης παρουσίασε στη χθεσινή ετήσια συνέλευση των μετόχων το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο οι πωλήσεις το 2008 να είναι αυξημένες κατά 25%. Ο κ. Μαΐλλης δήλωσε ότι ο Ομιλος εξετάζει την είσοδό του σε νέες αγορές όπως είναι η Μέση Ανατολή, η Ινδία, η Τουρκία, και τόνισε: «Στόχος μας για το 2006 είναι να μεγαλώσουμε τις πωλήσεις μας στη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ, να επεκταθούμε γεωγραφικά με σταθερό ρυθμό και να αρχίσουμε να εισπράττουμε τις αποδόσεις από τις επενδύσεις-εξαγορές που πραγματοποιήσαμε την τετραετία 1999-2002».

Σύμφωνα με τον κ. Μαΐλλη, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντική ανάπτυξη στο χώρο των μηχανών της δευτερογενούς συσκευασίας, γεγονός που της επιτρέπει να βρίσκεται μπροστά από τον βασικό ανταγωνιστή της στην τεχνολογία και προέβλεψε ότι το 2006 θα είναι μια φυσιολογική χρονιά χωρίς διακυμάνσεις σε σχέση με τα όσα ακραία συνέβησαν στην αγορά του χάλυβα το 2004 και επηρέασαν τις εταιρείες όλο το 2005.

Ο Ομιλος Μαΐλλη για φέτος έχει προγραμματίσει συνολικές επενδύσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ, με βασικό κριτήριο τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και την περαιτέρω μείωση του κόστους ώστε η επιχείρηση να παραμένει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή καθαρού μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.

Σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια ελέγχουν το 10%, ενώ οι εγχώριοι θεσμικοί κατέχουν το 20%.

Το 2005, ο Ομιλος παρουσιάζει οργανική ανάπτυξη 6% με τις ενοποιημένες πωλήσεις να φτάνουν τα 360 εκατ. ευρώ, παρά τις πρωτοφανείς διακυμάνσεις στην προσφορά και ζήτηση αλλά και στις τιμές του χάλυβα με τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις στις χαλυβουργικές επιχειρήσεις, και επιτυγχάνει το στόχο για βελτίωση της ρευστότητας με αντίστοιχη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 7 εκατ. ευρώ.

Η οργανική ανάπτυξη και η βελτίωση της ρευστότητας αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του Ομίλου και για τη διετία 2006-2007, με την αγορά της Αμερικής να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το 1ο εξάμηνο του 2006.