ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξησε τα κέρδη της η Αττικής

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα μεγέθη της Τράπεζας Αττικής στο πρώτο τρίμηνο της εφετινής χρήσης. Τα καθαρά, μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, κέρδη της τράπεζας σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε 4,076 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 45,4%.

Στο πρώτο τρίμηνο τα έσοδα της τράπεζας από τραπεζικές εργασίες ήταν αδύναμα, καθώς τα έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2,5% ενώ τα έσοδα από προμήθειες υποχώρησαν κατά 10,2%. H μείωση των προμηθειών οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην ενοποίηση δεν περιλαμβάνονται και οι προμήθειες από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της Αττικής Κερδώος Ερμής, η οποία πουλήθηκε.

Ισχυρή ώθηση στα έσοδα της τράπεζας έδωσαν τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις τα οποία ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 186,3%.

Στα θετικά σημεία των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Αττικής περιλαμβάνεται η συγκράτηση των λετουργικών δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,1%.

Το ενεργητικό της Τράπεζας Αττικής ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 1,5% ενώ το σύνολο των χρηματοδοτήσεων της τράπεζας αυξήθηκε κατά 5,8% και ανήλθε στα 2,027 δισ. ευρώ.