ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: με κέρδη 34 εκατ. ευρώ, μέρισμα

Τη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα οικονομική χρήση εκτιμάται ότι θα επιτρέψει η επίτευξη κερδοφορίας ύψους 34 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2006, σύμφωνα με τον στόχο που έχει η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο πλαίσιο του τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας το 2006 θα επιδιωχθεί μέσα από την αύξηση της παραγωγής του κλάδου ζωής στα 371 εκατ. ευρώ και των γενικών στα 418 εκατ. ευρώ, καθώς και της σταθεροποίησης των εξόδων στα επίπεδα των 142 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος της τριετίας η συνολική παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 969 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 53 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάζοντας τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής κ. Δούκας Παλαιολόγος σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του κλάδου γενικών ασφαλειών και η ανάκτηση του χαμένου εδάφους στον κλάδο αυτοκινήτου. Απέδωσε την περαιτέρω απώλεια στόλου, που σημειώθηκε το 2005, στη διάψευση της εκτίμησης ότι οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης στα αποθέματα των εταιρειών και οι υποχρεωτικές αυξήσεις κεφαλαίων που επιβλήθηκαν θα οδηγούσαν σε αυξήσεις των τιμολογίων και χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως άλλη μια παραδοξότητα της αγοράς.

Στον κλάδο ζωής, η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στη διεύρυνση της συμμετοχής του bankas surance στο σύνολο της παραγωγής και, σύμφωνα με τον στόχο το 2006, οι πωλήσεις τραπεζοασφαλειών μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας θα ανέλθουν στα 115 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 31% της συνολικής παραγωγής του κλάδου ζωής.

Ο κ. Παλαιολόγος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης των εργασιών στην Τουρκία και διευκρίνισε ότι η τουρκική αγορά δεν εντάσσεται στους σχεδιασμούς της εταιρείας, ενώ προσδιόρισε την επόμενη κίνηση στο εξωτερικό, στη Σερβία. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει ότι στο τέλος της τριετίας τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής θα διαμορφωθούν στα 246 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων θα ανέλθει στα 22% από το 11%.

Αυξήσεις στα νοσοκομειακά προγράμματα

Ετήσιες αυξήσεις ύψους 6%-7% στα νοσοκομειακά προγράμματα προγραμματίζει η Εθνική Ασφαλιστική για την προσεχή διετία και ήδη η διοίκηση της εταιρείας έχει αποστείλει τη σχετική εγκύκλιο για τις αυξήσεις του 2006. Αναφερόμενος στον κλάδο αυτοκινήτου ο κ. Δ. Παλαιολόγος σημείωσε ότι η εταιρεία θα αναμένει τα αποτελέσματα της πολιτικής για μείωση των ασφαλίστρων που ανακοίνωσε πρόσφατα και η οποία οδηγεί σε πάγωμα στην περιοχή της Αττικής και μείωση των ασφαλίστρων έως και 35% στην περιφέρεια, ενώ διευκρίνισε ότι στο σύνολο της τριετίας, οι αυξήσεις θα είναι ήπιες και θα κινηθούν στα όρια του πληθωρισμού.