ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου διατηρείται και το 2006

Σταθεροποιημένος εμφανίζεται ο αριθμός των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών κατά τη διάρκεια του 2006, μιας και ενισχύθηκε μόλις κατά 0,4% ή τρεις συνολικά εταιρείες έναντι του 2005, σε 693 επιχειρήσεις. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την ετήσια έκθεση της Petrofin, η οποία διεξάγεται για ένατο διαδοχικό έτος. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, το αξιοσημείωτο φέτος είναι ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο, από πλευράς αριθμού, μιας και από το 1998 ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 284 επιχειρήσεις ή 26,44%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να κυριαρχείται από μικρές εταιρείες που ελέγχουν 1-2 πλοία, αν και το ποσοστό τους επί του συνόλου συνεχίζει να καταγράφει μείωση, όντας στο 41,55% έναντι 52,16% που αποτελούσαν το 1998. Αντίστοιχα, ανοδική παραμένει η πορεία του αριθμού των εταιρειών που διαχειρίζονται πάνω από 25 πλοία, μιας και αποτελούν το 4,04% (28 εταιρείες συνολικά) του συνόλου, αντί 2,05% το 1998.

Μετά την υποχώρηση του αριθμού των ελληνόκτητων πλοίων το 2005, φέτος, ο αριθμός τους αυξήθηκε εκ νέου, μιας και οι ελληνικές εταιρείες διαχειρίζονται πλέον 4.164 πλοία, έναντι 3.970 το 2005. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της έκθεσης της Petrofin, στην παραλαβή αρκετών νέων πλοίων από τα ναυπηγεία, τον περιορισμένο αριθμό πλοίων που αποσύρθηκαν προς διάλυση, αλλά και τη γενικότερη σταθεροποίηση της αγοράς και πώλησης μεταχειρισμένων πλοίων.

Από τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία είναι η σημαντική υποχώρηση του μέσου όρου ηλικίας του ελληνικού στόλου. Η παραλαβή αρκετών νεότευκτων πλοίων, μετά και τις παραγγελίες που είχαν υποβληθεί στα ναυπηγεία (ιδίως της Ασίας) τα τελευταία χρόνια, μείωσε τη μέση ηλικία από τα 23 στα 19,14 έτη. Παράλληλα, είναι δεδομένη η στροφή των εφοπλιστών στην επένδυση σε νεότερα πλοία, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα. Σχεδόν το 50% (239 πλοία) των 467 πλοίων που ξεπερνούν σε ηλικία τα 20 έτη ελέγχεται από τις μικρές εταιρείες 1-2 μονάδων. Τα εν λόγω πλοία δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά ή σε δρομολόγια, όπου η ηλικία δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Αν πάντως δεν λάβουμε υπόψη μας τα πλοία μεγέθους μικρότερου των 10.000 dwt, τότε η μέση ηλικία μειώνεται ακόμα περισσότερο σε μόλις 16 έτη. Ο αριθμός των εταιρειών που λειτουργεί πλοία άνω των 10.000 dwt έχει μειωθεί κι άλλο φέτος σε 413, έναντι 420 το 2005 και 432 το 2003. Οι εταιρείες αυτές ελέγχουν συνολικά 2.794 πλοία, έναντι 2.629 το 2005, ενώ το συνολικό τονάζ τους ανέρχεται σε 191.052.878 dwt, έναντι 173.276.726 dwt.

Σύμφωνα με την έκθεση της Petrofin, εκτιμάται ότι στο προσεχές μέλλον, ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων θα εξακολουθήσει να κινείται πέριξ των 4.000 μονάδων, αλλά αναμένεται να καταγραφεί μία αύξηση της μεταφορικής ικανότητας dwt, κυρίως λόγω της προσθήκης μεγαλύτερων πλοίων, έναντι εκείνων που αντικαθίστανται ή οδεύουν προς διάλυση.

Αντίστοιχα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μέσος όρος ηλικίας του ελληνικού στόλου θα συνεχίσει να μειώνεται, καθώς την προσεχή διετία θα αποσυρθεί υποχρεωτικά σημαντικός αριθμός πλοίων (λόγω των νέων κανόνων ναυσιπλοΐας, που επιβάλλουν την απόσυρση των δεξαμενόπλοιων μονού τοιχώματος έως το 2010, ανεξάρτητα από την ηλικία).

Αντίστοιχα, προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών, μιας και το σημερινό περιβάλλον της ναυτιλίας επιβάλλει τη συγκέντρωση μεγεθών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Τα δεδομένα αυτά θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις, ιδίως μεταξύ των μικρών ναυτιλιακών εταιρειών, μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη στο εξωτερικό.