ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποφασίζουν τον Ιούνιο οι 5 θυγατρικές του ομίλου Βιοχάλκο για τα ομολογιακά

Οι μέτοχοι των 5 θυγατρικών (Σιδενόρ, Ελβάλ, Ετεμ, Ελληνικά Καλώδια και Χαλκόρ) του ομίλου Βιοχάλκο θα κληθούν στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις του Ιουνίου να εγκρίνουν τα ισάριθμα ομολογιακά δάνεια. Η έκδοση ομολογιακών δανείων κρίνεται αναγκαία από τις διοικήσεις των εισηγμένων προκειμένου να υπάρξει αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, αλλά και ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης, καθώς τα τελευταία χρόνια η διείσδυση σε αγορές της ανατολικής Ευρώπης επέβαλε στις παραπάνω επιχειρήσεις την υλοποίηση μεγάλου αριθμού επενδύσεων, με αποτέλεσμα και την αύξηση του δανεισμού.

Ταυτόχρονα η πορεία των επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο του 2006 κρίνεται ικανοποιητική, καθώς διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα η αύξηση του όγκου των πωληθέντων προϊόντων, ενώ παράλληλα τα αποθεματικά των παραγόμενων προϊόντων διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Μεταξύ των προτεραιοτήτων της διοίκησης της Βιοχάλκο τη φετινή χρονιά είναι η υλοποίηση του προγράμματος για την ανάπτυξη της μεγάλης ακίνητης περιουσίας της, με στόχο να δημιουργήσει μια σταθερή πηγή εισοδημάτων, επιπροσθέτως των προερχομένων από τη βιομηχανική της δραστηριότητα.

Η Βιοχάλκο, συμφερόντων της οικογένειας Ν.Στασινόπουλου, συμμετέχει σε περισσότερες από 80 εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, με την επεξεργασία χαλκού και αλουμινίου, με την παραγωγή καλωδίων, καθώς και με την ανάπτυξη ακινήτων.

Η κερδοφορία του ομίλου την παρελθούσα χρήση επηρεάστηκε δυσμενώς από τη μεγάλη ανατίμηση των πρώτων υλών, από την αύξηση του κόστους ενέργειας, από τη δυσμενή για τις εξαγωγές ισοτιμία του ευρώ ειδικά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 και από τη φυσιολογική επιβράδυνση των μεγάλων έργων στη χώρα μας, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, οι εταιρείες της Βιοχάλκο αυξάνουν συνεχώς την παρουσία τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τα δύο τρίτα περίπου του κύκλου εργασιών να πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 8% των εξαγωγών της Ελλάδας.